Ulovligt telefonsalg: Forbruger­ombudsmanden politianmelder to energiselskaber

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt to energiselskaber for ulovligt telefonsalg. Igen. Det er nemlig ikke første gang, selskaberne overtræder loven. Samtidig er flere virksomheder, der har solgt data til energiselskaberne og dermed medvirket til de ulovlige opkald, også blevet politianmeldt.
Forbrugerombudsmanden har endnu en gang politianmeldt to energiselskaber for ulovligt telefonsalg. Energiselskaberne er tidligere blevet politianmeldt for ulovligt telefonsalg, men Forbrugerombudsmanden har vurderet, at begge selskaber fortsat overtræder forbuddet. 

Energiselskaberne har nemlig kontaktet adskillige forbrugere, uden at forbrugerne har givet samtykke til at blive ringet op, hvilket er et krav i henhold til forbrugeraftaleloven.

Flere leadmæglere og leadvirksomheder er også blevet politimeldt for at medvirke til de ulovlige opkald. Virksomhederne har medvirket til overtrædelserne ved at sælge urigtige oplysninger til energiselskaberne om, at forbrugerene havde givet samtykke til at blive ringet op. 

Energiselskaberne har accepteret at betale udenretlige bøder på henholdsvis 675.000 og 400.000 kr., som omfatter overtrædelserne i begge politianmeldelser.
 

Manglende dokumentation for gyldige samtykker fra forbrugerne

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at der er tale om et ulovligt telefonsalg, da forbrugerne ikke mente at have deltaget i en konkurrence, hvor samtykket skulle have været afgivet. Samtidig kunne energiselskaberne ikke dokumentere, at de havde indhentet gyldigt samtykke. 

Virksomheder skal altså sikre sig, at forbrugerne faktisk har givet samtykke til at blive ringet op.

Energiselskaberne kunne derfor ikke fralægge sig ansvaret for de ugyldige samtykker med henvisning til, at selskaberne samarbejdede med leadmæglere og leadvirksomheder, som solgte oplysninger om forbrugerne til energiselskaberne og indestod for, at samtykkerne var gyldige. 

I sidste ende er det op til domstolene at afgøre, hvem der kan holdes ansvarlig for, at indkøbte samtykker ikke er gyldige og dermed ikke kan benyttes. Der er én leadmægler og én leadvirksomhed, som bestrider at have medvirket til ulovligt telefonsalg. Derfor ønsker de, at domstolen tager stilling til sagen.
 

Indkøbte oplysninger må ikke være forældede

Et af energiselskabernes indkøbte oplysninger om forbrugerne var forældede og indeholdt forældede adresser, e-mail adresser og tidligere efternavne. 


Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 5, må man kun behandle personoplysninger, der er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Dette kaldes også princippet om rigtighed

Indkøbte oplysninger skal derfor være korrekte og opdaterede, også selv om der måtte være indhentet et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren. Som virksomhed har man derfor ansvaret for at ajourføre oplysningerne, før man tager kontakt til forbrugerne. Det gælder også, hvis oplysningerne leveres af en tredjemand. 

Hvordan kan din virksomhed sikre dokumentation af et gyldigt samtykke?

Selve dokumentationskravet følger egentlig af databeskyttelsesforordningen, men gør sig tilsvarende gældende på det forbrugerretlige område.

I sin spamvejledning har Forbrugerombudsmanden også givet en vejledning til, hvordan virksomheder kan sikre, at indkøbte samtykker er lovligt indhentet, eksempelvis ved at:


  • give underleverandøren klare og tydelige instrukser om, hvordan samtykker skal indhentes for at være gyldige
  • sikre sig dokumentation for, at indkøbte samtykker er gyldige
  • reagere, hvis virksomheden bliver opmærksom på, at der er problemer med de indkøbte samtykker, eksempelvis fordi virksomheden modtager klager fra de forbrugere, der bliver kontaktet.

Er du i tvivl om, hvordan du håndterer indkøb af data og sikrer gyldigheden af samtykker, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse.