Fremtiden er bæredygtig ‒ og digital

I en ny digitaliseringspolitik peger Dansk Erhverv på "ansvarlighed" som én af hjørnestenene for "digital handlekraft". Initiativerne er mange og omfatter kunstig intelligens, Smart Cities, grøn data og internet, 5G-netværk, fleksible elnet mv. Men hvordan får vi ansvarlighed ind i IT-kontrakter? Flere af Dansk Erhvervs forslag er relevante ‒ læs med her om grønne datacentre og dataetik.

Grønne datacentre

Flere førende tele- og datavirksomheder har allerede annonceret ambitiøse klimamål og Dansk Erhverv mener, at bæredygtighed i form af klimaneutrale eller -positive datacentre (grønne datacentre) kan blive en stærk konkurrencemarkør for virksomheder. 

Datacentre bruger enorme mængder el til drift af IT-udstyr og til køling. Ifølge Klimarådet kan bare ét stort datacenter bruge op mod 4 % af det samlede danske elforbrug, og om 10 år skønnes det, at datacentre har øget Danmarks elforbrug med 17 %. 

Derfor er grønne datacentre et bæredygtigt tiltag, som formentlig vil spille en stor rolle i fremtidige IT-kontrakter. Datacentre kan blive grønne, hvis de f.eks. er drevet af vedvarende energi fremfor traditionelle energikilder, eller ved at nyttiggøre overskudsvarmen fra deres køling (se også vores tidligere artikel: Grønt nytår: 5 anbefalinger til bæredygtighed og grønne krav i IT-serviceaftaler). 

Dansk Erhverv peger på, at datacentre også kan blive grønne(re) ved planlægning af processer. Energikrævende dataprocesser (eksempelvis opdateringer) kan således planlægges på de tidspunkter i døgnet og ugen, hvor en AI- og databaseret prognose har forudset, at der vil være mest vedvarende energi til rådighed. 

Kunderne vil utvivlsomt begynde at efterspørge ‒ måske ligefrem kræve ‒ IT-løsninger baseret på grønne datacentre.

Dataetik ‒ ny mærkningsordning på vej

I takt med den øgede digitalisering har flere og flere dataetiske problemstillinger set dagens lys. Dansk Erhverv peger på vigtigheden af ansvarlige digitale løsninger, hvor der helt konkret kan stilles krav om gennemsigtighed i form af transparens og forklarlighed for løsningen. Digital ansvarlighed og tillid til data kan således blive en væsentlig konkurrencefordel for både de enkelte virksomheder og for Danmark. 

En ny mærkningsordning for datasikkerhed, som også indeholder krav til dataetik, er på vej i 2020. En slags "øko-mærke" for digitale virksomheder. Mærkningsordningen vil give en praktisk og let afkodelig løsning, som man konkret kan stille krav til i IT-kontrakter fremover. Vi afventer mærkningsordningens konkrete indhold, men der er ingen tvivl om, at krav til ansvarlige digitale løsninger og dataetik kommer til at indgå i IT-kontrakter fremover.

Læs Dansk Erhvervs nye digitaliseringspolitik.