Lagerbeskatning på fast ejendom ejet af selskaber

Som en del af finansieringen af den såkaldte "Arne-pension" har regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten den 10. oktober aftalt, at der fra 2023 indføres lagerbeskatning af ejendomsavancer. Læs mere om den nye aftale og dens betydning i denne nyhed.

Det har været bebudet siden regeringen fremlagde sit forslag, at lagerbeskatningen af fast ejendom ville blive en del af finansieringen, og med denne aftale bliver det klarere, hvordan lagerbeskatningen af ejendomsavancer udfærdiges.


Af aftaleteksten fremgår, at lagerbeskatningen skal gælde for selskaber omfattet af selskabsskatteloven, der vil blive beskattet med den almindelige selskabsbeskatning på 22 %. Personligt drevne virksomheder skal således ikke være omfattet. 


Det fremgår også af aftalen at "den præcise afgrænsning af, hvilke selskaber og ejendomme, der omfattes, og adgangen til fradrag ved fald i værdi eller salg med tab samt konsekvensændringer af lagerbeskatningen, vil skulle endeligt fastlægges i forbindelse med det lovforberedende arbejde."


Samtidig fremgår det, at ejendomme, som et selskab i overvejende grad anvender i egen drift, undtages fra lagerbeskatningen. Det gælder f.eks. ejendomme, der af selskabet selv eller af et koncernselskab anvendes til administration, lager, produktion eller landbrug. 


Herudover vil mindre ejendomsporteføljer blive undtaget fra lagerbeskatningen. Beløbsgrænsen for mindre ejendomsporteføljer er fastsat til ejendomsværdi på 100 mio. kr. opgjort på koncernbasis.

Vi følger udviklingen og står til rådighed, hvis du ønsker rådgivning eller har spørgsmål til den nye aftale.