Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder

Margrethe Vestager offentliggjorde ved en tale på den årlige konkurrenceretskonference ved International Bar Association en forventet kommende ændring af Europa-Kommissionens politik vedrørende henvisninger af sager fra nationale konkurrencemyndigheder. Hun fortalte desuden, at Europa-Kommissionen er i gang med at vurdere muligheden for at forenkle fusionsanmeldelsesprocessen. Bliv klogere på de kommende ændringer i denne nyhed.

Margrethe Vestager holdt den 11. september 2020 tale ved den årlige konkurrenceretskonference ved International Bar Association (IBA). Her offentliggjorde hun Kommissionens intention om at begynde at acceptere henvisninger af fusioner fra nationale konkurrencemyndigheder til Kommissionen, uanset om de nationale konkurrencemyndigheder selv har kompetence til at foretage prøvelse af fusionen.

Der er ikke tale om en ændring af fusionskontrolforordningen, som i artikel 22 giver medlemsstaterne mulighed for at henvise en fusion til Kommissionen, hvis visse kriterier er opfyldt. F.eks. at der sker påvirkning af samhandlen mellem medlemsstater, og at der er fare for, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt i de medlemsstater, som har henvist fusionen.

Der er i stedet tale om en ændring af hvilke henvisninger, Kommissionen i fremtiden vil acceptere. Tidligere har Kommissionen kun accepteret henvisninger fra nationale konkurrencemyndigheder i sager, som den nationale myndighed selv kunne behandle, men fandt bedre kunne behandles af Kommissionen. Nu varsles praksis ændret fra midten af 2021, så Kommissionen også vil acceptere henvisningssager i tilfælde, hvor den nationale myndighed ikke efter sin egne regler har kompetence til at behandle sagen (såfremt betingelserne i artikel 22 i øvrigt er opfyldt).

Dette er reelt en væsentlig udvidelse af rammerne for fusionskontrollen. Den betyder, at medlemsstater, hvis fusionskontrolregler ikke giver mulighed for at kræve anmeldelser af sager under deres lokale tærskelværdier, nu får en mulighed for at sende sagen til Bruxelles som alternativ. Og det øger virksomhedernes usikkerhed i forhold til, om de kan risikere at skulle anmelde en fusion. 

Ny vejledning på vej

Den nye henvisningspolitik indeholder imidlertid en risiko for, at en fusion, som hverken opfylder nationale eller EU-tærskelværdier, alligevel risikerer at blive henvist til behandling hos Kommissionen ‒ også efter closing i overensstemmelse med national ret. Fusionsparterne vil derfor i fremtiden skulle foretage en vurdering af denne henvisningsrisiko og overveje, hvordan den kan mitigeres. I den forbindelse vil der formentlig være hjælp at hente i den vejledning, som Kommissionen vil offentliggøre i midten af 2021, og som vil indeholde retningslinjer for, hvornår Kommissionen vil acceptere henvisninger efter den nye henvisningspolitik. Det vil dog typisk være noget, parterne kan og bør have en dialog med den nationale myndighed om.

Endelig fortalte Margrethe Vestager i sin tale, at Kommissionen er i gang med en gennemgang af Kommissionens forenklede anmeldelsesprocedure og "best practices" for fusionsanmeldelsesprocedurerne med henblik på at vurdere muligheden for at forenkle processerne. Blandt andet ved at reducere den mængde af information, som parterne skal tilvejebringe og ved at gøre fremlæggelsen af informationen mere enkel. Kommissionen vil desuden se på muligheden for at gøre processerne hurtigere, eksempelvis ved at reducere prænotifikationsfasen for ukomplicerede anmeldelser.


Læs Margrethe Vestagers tale