Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget

I marts 2020 fik kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverandører og undlade at påtale en leverandørs misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19. Reglerne er en del af regeringens understøttende initiativer for virksomheder, og de er nu blevet forlænget frem til den 1. marts 2021.
Mens det aktuelle COVID-19-fokus primært er rettet mod minkavlere og Nordjylland, har regeringen nu besluttet at forlænge et af de understøttende initiativer for virksomhedssiden. Reglerne giver mulighed for, at kommuner og regioner kan forudbetale leverandører for leverancer med en værdi på op til 1 mio. kr., og at de kan undlade at gøre en leverandørs misligholdelse gældende, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19. Reglernes materielle indhold er der ikke ændret ved, og dem har vi tidligere beskrevet.

Muligheden for at forudbetale var i den første bekendtgørelse anvendelig på leverancer før den 1. juli 2020, mens muligheden for at gøre misligholdelse gældende oprindeligt udløb den 1. november 2020. I juni blev der udstedt en ny bekendtgørelse, som medførte, at muligheden for at forudbetale leverancer blev forlænget til også at omfatte leverancer, der skulle finde sted før den 1. november 2020. Både muligheden for at forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende stod derfor til at udløbe den 1. november 2020. 

Men i oktober blev der udstedt en ny bekendtgørelse, hvorefter begge muligheder nu er tilgængelige for kommuner og regioner frem til ‒ måske foreløbigt ‒ den 1. marts 2021. 

Hvad betyder de nye regler?

Ovenstående er alene muligheder som kommunerne og regioner kan gøre brug af, men Økonomistyrelsen, og også Folketinget, opfordrer ved vedtagelsen af loven til, at det offentlige i videst mulig omfang gør brug af mulighederne for at understøtte virksomhedernes likviditet. 

Som vi tidligere har omtalt, er det dog vigtigt, at kommuner og regioner er opmærksomme på, at udbudsreglerne fortsat gælder, og at anvendelsen af ovenstående muligheder derfor ikke må medføre (væsentlige) ændringer af kontrakter, som udbudsretligt fortsat vil kunne medføre, at de pågældende kontakter vil skulle genudbydes på ny. Myndighederne skal også huske, at de forvaltningsretlige grundsætninger fortsat er gældende, og at alle leverandører i sammenlignelige situationer derfor skal behandles ens. 

Der blev i marts 2020 vedtaget tilsvarende regler for statslige institutioner i et aktstykke. Muligheden for forudbetaling og for ikke at gøre misligholdelse gældende ville også udløbe for statslige institutioner den 31. oktober. Reglerne for statslige institutioner er dog også i oktober 2020 blevet forlænget ved et nyt aktstykke ‒ foreløbigt frem til den 28. februar 2021.