Kromann Reumert rådgiver NKT A/S i forbindelse med fortegnings­emission

Kromann Reumert har rådgivet kabelvirksomheden NKT A/S, som netop har offentliggjort et prospekt i forbindelse med en fortegningsemission.
I maj 2020 offentliggjorde NKT A/S en plan for at styrke sit kapitalgrundlag og gennemførte som første del af planen en rettet emission og privatplacering i foråret 2020. Fortegningsemission udgør andel del af kapitalplanen og forventes at bidrage til gennemførelsen af denne plan. Tegnes alle nye aktier i fortegningsemissionen, vil provenuet være ca. 1.311 mio. kroner.

NKT A/S har i dag, den 19. november 2020, offentliggjort et prospekt vedrørende udbuddet af nye aktier i en fortegningsemission. Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier, som udstedes med fortegningsret for NKT A/S' eksisterende aktionærer med et tegningsforhold på 1:3, således at tre tegningsretter giver ret til at tegne én ny aktie i NKT A/S. Tegningskursen er 122 kroner pr. ny aktie, og tegnes alle nye aktier vil bruttoprovenuet være ca. 1.311 mio. kroner.

Tegningsretterne og de nye aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Danske Bank, Nordea og J.P. Morgan fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners i forbindelse med udbuddet.

Udbuddet af de nye aktier er alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er kvalificerede investorer, og der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller andre steder.