Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021

Erhvervsministeren har fremsat forslag om ændring af selskabsloven, hvilket blandt andet vil forlænge den bemyndigelse, der blev givet tidligere i år til at fravige bestemmelser i selskabers vedtægter om, at generalforsamlinger skal afholdes ved fysisk fremmøde. Der lægges dermed op til, at selskabers generalforsamlinger forsat kan afholdes elektronisk i 2021.
Forslaget vil give Erhvervsministeren adgang til at fastsætte regler om, at et selskabs ledelse, uden hjemmel i selskabets vedtægter, kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling. En mulighed ledelsen kan tage i brug, når den skønner, at det – på grund af COVID-19-restriktionerne – er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde. 

Ifølge lovforslaget skal den nye bemyndigelse gælde indtil den 31. december 2021. 

Lovforslaget er, ifølge den offentliggjorte tidsplan, sat på dagsordenen til første behandling i Folketinget den 24. november 2020. 

Læs lovforslaget.

Vores anbefaling og rådgivning

Vi har stor erfaring med at planlægge og afholde generalforsamlinger og varetager dirigenthvervet på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger for en lang række selskaber, herunder børsnoterede selskaber. 

Vi anbefaler altid, at en generalforsamling planlægges i god tid, og dette gælder ikke mindst ved afholdelsen af en fuldt elektronisk generalforsamling. 

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med planlægning af en generalforsamling, er du velkommen til at kontakte vores specialister i selskabs- og kapitalmarkedsret.