Sverige indfører nye beskatnings­regler for arbejdsudleje

Med virkning fra den 1. januar 2021 indfører Sverige nye regler om beskatning af arbejdsudleje. De nye regler betyder, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag.

Den 4. november 2020 vedtog den svenske Riksdag nye regler for beskatning af arbejdsudleje. Ifølge de gældende svenske regler har Sverige først mulighed for at beskatte en udenlandsk person, der midlertidigt arbejder i Sverige på vegne af en udenlandsk arbejdsgiver, når vedkommende har opholdt sig i Sverige i mere end 183 dage inden for en 12-måneders periode. 

Med det vedtagne lovforslag udvides beskatningsadgangen, så 183-dagsreglen ikke længere gælder for arbejdsudleje. Det betyder, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag, hvis der udføres arbejde i Sverige til gavn for en svensk virksomhed. 

De nye svenske regler medfører også, at den udenlandske arbejdsgiver skal registreres i Sverige samt indeholde og indberette svensk skat af lønnen for det arbejde, der er udført i Sverige.

Regler om arbejdsudleje kendes også fra både Norge og Danmark. I vurderingen af, om der foreligger en arbejdsudlejesituation efter dansk ret, skal det blandt andet vurderes: 

  • om den udenlandske arbejdsgiver har stillet den udenlandske person til rådighed for en dansk virksomhed her i landet 
  • om arbejdet, den udenlandske person udfører, udgør en integreret del af den danske virksomhed. 


En undtagelse til de nye regler 

Arbejdsudlejereglerne vil ikke gælde for udenlandske personer, der opholder sig i Sverige i en sammenhængende periode på maksimalt 15 dage, og det totale antal arbejdsdage i Sverige ikke overstiger 45 dage i løbet af et kalenderår.