Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?

Konkurrenceankenævnet har taget stilling til, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var berettiget til at undtage deres markedsdialog om priser på værnemidler fra en aktindsigtsbegæring. I den forbindelse tog nævnet særligt stilling til, om miljøoplysningsloven fandt anvendelse.
Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. november 2020, DR mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KL-6-2020)
Tilbage i marts 2020 indledte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en dialog om priser på værnemidler med flere markedsaktører. Dialogen udsprang af coronasituationen og blev indledt for at sikre, at der ikke blev indgået aftaler mellem konkurrenter, som kunstigt forhøjede priserne på værnemidler.

DR søgte om aktindsigt i denne dialog med argumentet om, at indholdet også var omfattet af miljøoplysningsloven. Det var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid ikke enig i og afviste derfor (delvist) aktindsigtsanmodningen. 

Miljøoplysningsloven

Miljøoplysningsloven er en lov om aktindsigt, som giver en særlig vid adgang til oplysninger, der vedrører miljøet. 

Lovens definition af begrebet "miljøoplysninger" (og fortolkning heraf i praksis) medfører nemlig, at adskillige oplysninger anses for omfattet af loven. På samme måde betyder en særlig afvejningsregel i loven, at der skal gives udvidet adgang til indsigt i oplysningerne. I loven defineres miljøoplysninger blandt andet som foranstaltninger eller aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke miljøelementer (luft, atmosfære, vand, jord mv.), og oplysninger om menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, som påvirkes af de enkelte miljøelementer.

Konkurrenceankenævnets afgørelse

DR klagede over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afvisning, hvilket betød, at Konkurrenceankenævnet skulle tage stilling til sagen.

Konkurrenceankenævnet konkluderede, at uanset om der i Konkurrencestyrelsens markedsdialog var tale om foranstaltninger, aktiviteter eller oplysninger om menneskers sundheds- eller sikkerhedstilstand, så var der ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem på den ene side disse oplysninger og på den anden side et eller flere de miljøelementer, som miljøoplysningsloven nævner. 

Konkurrenceankenævnet konkluderede også, at denne sammenhæng i hvert fald ikke var der, når der ikke var truffet nogen afgørelse eller beslutning, som ville kunne have direkte indvirkning på de enkelte miljøelementer eller på menneskers sundheds- eller sikkerhedstilstand.

En fortolkning af begrebet miljøoplysninger til generelt at omfatte oplysninger om markedsforholdene for genstande, der bare kunne påvirke miljøelementer, ville helt åbenbart være at udstrække begrebet til situationer, som de danske og europæiske lovgivere ikke havde haft til hensigt at omfatte.

Dette harmonerer meget godt med den afgørelse, som Klagenævnet for Udbud kom frem til omkring aktindsigt i et tilbudsmaterialet fra et aflyst udbud. Den sag kan du læse mere om i denne nyhed: Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljøoplysningsloven


Konkurrenceankenævnet stadfæstede på denne baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse.

Alting har en ende…

Afgørelsen fra Konkurrenceankenævnet viser, at selv om miljøloven har et bredt anvendelsesområde, så kan den altså ikke udstrækkes til at omfatte enhver hypotetisk påvirkning af miljøet. Afgørelsen slår også fast, at loven ikke kan udvides til generelt at omfatte oplysninger om markedsforholdene for eksempelvis genstande, der kan påvirke miljøelementer.

Læs Konkurrenceankenævnets afgørelse af 2. november 2020.