COVID-19: Ny trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder i hele landet

Den 10. december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for virksomheder, der er berørt af regeringens lokale nedlukninger og restriktioner. Ordningen gælder virksomheder i hele landet. I denne nyhed giver vi et kort overblik over aftalens indhold.

Trepartsaftalens indhold

Den nye trepartsaftale er indgået med det formål at undgå afskedigelser af medarbejdere samt at hjælpe de virksomheder, der er berørt af nedlukningen i (på nuværende tidspunkt) 69 af landets kommuner. 


Ordningen træder i kraft den 9. december 2020 og vil gælde frem til, at restriktionerne ophører, hvilket på nuværende tidspunkt er den 3. januar 2021. Herefter vil det fortsat være muligt for virksomhederne at gøre brug af reglerne om arbejdsfordeling. 


Aftalen gælder alle virksomheder i hele landet, jf. tillægsaftale til trepartsaftalen af 10. december 2020. Muligheden for at søge kompensation tilkommer således både virksomheder beliggende i og udenfor de 69 kommuner, der opfylder betingelserne for at søge kompensation. 

 

Betingelser for at kunne søge lønkompensation efter den nye ordning

Aftalen baserer sig generelt på betingelserne i den tidligere nationale lønkompensationsordning, som fungerede fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020. 
For at kunne søge om lønkompensation efter den nye aftale er det en betingelse, at:


  • virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 af virksomhedens ansatte
  • hjemsendte medarbejdere får fuld løn og må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
  • der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der udfører arbejde som hidtil hjemmefra
  • virksomheden ikke afskedige lønmodtagere i virksomheden som følge af økonomiske årsager i den periode, der ansøges om lønkompensation for.


I modsætning til den tidligere generelle lønkompensationsordning kan virksomhederne nu vælge at ansøge om lønkompensation pr. det enkelte arbejdssted (p-numre) eller for hele virksomheden. Hvis der ansøges pr. arbejdssted, skal ovennævnte betingelser være opfyldt pr. arbejdssted, som der søges om lønkompensation for. 

Det fremgår derudover af trepartsaftalen, at øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning, der administreres af Erhvervsstyrelsen.  

Afholdelse af feriedage

 Der stilles ikke krav om medarbejdernes afholdelse af feriedage som led i lønkompensationsordningen (som var tilfældet under den tidligere ordning). Medarbejderes ferie planlagt forud for den 9. december 2020 afholdes som planlagt. 

Arbejdsgivere vil ikke kunne varsle ferie til afholdelse med forkortet varsel under lønkompensationsperioden i henhold til den nye trepartsaftale, men ferie kan varsles med almindeligt varsel og aftales i øvrigt som hidtil. 


Virksomhederne vil i øvrigt ikke kunne modtage lønkompensation for tre dage i den lønkompenserende periode, hvor mange af virksomhederne måtte forventes at holde ferielukket på grund af juleferien.

 

Kompensationens størrelse

Aftalen ændrer ikke på de beløb, virksomhederne i de berørte kommuner kan få udbetalt som led i lønkompensationen. Det maksimale støtteniveau er både for funktionærer og ikke-funktionærer fortsat 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Lønkompensationen er altså fortsat sammensat som følger:  


  • Funktionærer: Lønkompensationen fra staten er på 75 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. 
  • Ikke-funktionærer: Lønkompensationen fra staten er på 90 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 30.000 kr. måned.

Vores rådgivning

Vi følger den videre udvikling af den nye kompensationsordning tæt, herunder implementeringen af trepartsaftalen, og vi står klar med rådgivning om ordningens forskellige anvendelsesmuligheder. Se også vores tidligere omtaler af forårets lønkompensationsordning:


 

Vi hjælper naturligvis også gerne virksomheder med at vurdere, hvorvidt betingelserne for at modtage lønkompensation er opfyldt, ligesom vi kan hjælpe med at udarbejde en plan for processen i forbindelse med hjemsendelse og med de praktiske forhold, der er forbundet med at søge ordningerne.