Husk de afgiftsfrie gaver

Nytåret nærmer sig, og den 31. december er sidste frist for at udnytte årets afgiftsfrie bundgrænser fuldt ud, hvis man eksempelvis ønsker at give gaver til sine børn eller børnebørn. I 2020 kan forældre give deres barn en afgiftsfri gave på op til 67.100 kroner. Gaven kan blandt andet gives ved at eftergive gæld. Det kan være en god idé at bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren.

Gaver til den nærmeste familie 

Udgangspunktet er, at modtageren af en gave skal betale enten gaveafgift eller indkomstskat, afhængig af modtagerens relation til giveren. Ved gaver mellem ægtefæller betales der dog hverken gaveafgift eller indkomstskat. Børn, børnebørn, forældre og visse samlevende kan afgiftsfrit modtage gaver, hvis gaven ikke overstiger nærmere fastsatte årlige bundfradrag. Overstiger gaven bundfradraget, skal der betales gaveafgift på 15 % af beløb ud over bundfradraget.

Som eksempel kan begge forældre i 2020 give deres barn eller stedbarn en afgiftsfri gave på op til 67.100 kroner, og barnet kan dermed afgiftsfrit modtage i alt 134.200 kroner fra forældrene. Bedsteforældre kan give tilsvarende gaver til deres børnebørn. Derudover kan man give sine svigerbørn en afgiftsfri gave på op til 23.500 kroner. 

I 2020 kan et barn derfor afgiftsfrit modtage i alt 134.200 kroner fra sine forældre, og i alt 134.200 kroner fra sine bedsteforældre på mors og fars side. Barnets ægtefælle kan afgiftsfrit modtage 2 x 23.500 kroner fra sine svigerforældre. Samlet set kan de nævnte personer altså give afgiftsfrie gaver til barnet og barnets ægtefælle på i alt 449.600 kroner i 2020. 

"Lejlighedsgaver" – dvs. gaver, der gives til eksempelvis fødselsdag og jul – medregnes ikke i ovennævnte beløb.

I 2021 opjusteres bundfradragene til henholdsvis 68.700 kroner og 24.000 kroner.

Afdrag på familielån

I praksis ser man ofte, at der mellem nært beslægtede familiemedlemmer – typisk fra forældre til børn – ydes rente- og afdragsfrie lån (familielån). Hvis forældrene herefter ønsker at give børnene en gave, kan barnet vælge, at denne gave skal anvendes til at nedbringe lånet. Det er i så fald vigtigt at dokumentere, at der er givet en gave, så restgælden på lånet altid er ajourført. Dette kan eksempelvis gøres ved at notere de enkelte gaver på det gældsbrev, der ligger til grund for lånet.

Særeje

Når man giver en gave, kan man samtidig bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren, så gaven kan holdes uden for bodelingen ved en eventuel separation eller skilsmisse. Bestemmelsen om særeje skal træffes samtidig med, at gaven er givet, og skal fremgå skriftligt. 

Vi anbefaler, at der oprettes et gavebrev med vilkårene for gaven, herunder bestemmelsen om særeje. Der findes adskillige særejetyper, så det er vigtigt at vælge den type, der passer bedst til den aktuelle situation. 

Vores rådgivning

Har du brug for en langsigtet juridisk rådgivning om familieformuen, eller er der sket ændringer i familieforholdene, som kræver professionel rådgivning? Kromann Reumerts Private Client-gruppe tilbyder højt kvalificeret rådgivning om blandt andet formuestruktur, generationsskifte, testamenter, arv og dødsboer. I et tæt samarbejde med Kromann Reumerts øvrige specialeområder finder vi den løsning, der passer præcis til dig.