Videndeling: Nedslags­punkter fra 2020

Et usædvanligt år lakker mod enden. Vi giver dig her et overblik over nogle af årets mest populære podcasts, nyheder og insights. Få overblik, råd og inspiration til nogle af de juridiske udfordringer og muligheder, din virksomhed står over for i det kommende år.

Podcasts

Overførsel af personoplysninger til tredjelande: Microsofts praksis og konsekvenserne af Schrems II

EU-Domstolen erklærede den 16. juli 2020 EU-U.S. Privacy Shield-ordningen ugyldig. Afgørelsen får stor betydning for, hvordan virksomheder og organisationer fremover skal behandle personoplysninger og dataoverførsler til tredjelande. Hvilke praktiske ændringer har afgørelsen medført hos Microsoft, og hvad bør både store og små virksomheder tage højde for før overførsel af personoplysninger til tredjelande? I to podcasts sætter partner Tina Brøgger Sørensen og Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør fra Microsoft, fokus på Schrems II-afgørelsen. 

 

Lyt til de to podcasts, eller læs vores nyhed om den principielle EU-afgørelse.

 

Udbudsnyt: Miljøoplysninger, erstatningssager og konkurrencefordele

Podcastserien "Udbudsnyt" opdaterer dig på adgangen til aktindsigt i miljøoplysninger i forbindelse med offentlige udbud, konkurrencefordele for den hidtidige leverandør. Serien gør dig også klogere på adgangen for tilbudsgivere til at supplere og præcisere sit tilbud og adgangen til at blive tilkendt erstatning i udbudssager.

 

Lyt til podcasten.

 

 


Nyheder

Ørsted vinder navnetvist i Højesteret

I december 2020 slog Højesteret fast, at Ørsted-koncernen må bruge Ørsted-navnet som varemærke, selskabsnavn og domænenavn, selv om Ørsted er et beskyttet efternavn.

 

Læs nyheden.

 

Familieoverdragelse af fast ejendom ‒ ændring af 15 %-reglen på vej

Skatteministeriet foreslog i et høringsudkast i maj 2020 ændringer til værdiansættelsescirkulæret om fast ejendom. Udkastet indebærer blandt andet, at forældre fremover kan overdrage en fast ejendom til deres børn til +/- 20 % af den nyeste, offentlige ejendomsvurdering. Udkastet skal ses i sammenhæng med den nye ejendomsvurderingslov og de kommende nye offentlige ejendomsvurderinger. Sammen med høringsudkastet er udsendt et styresignal, der har til hensigt at klargøre begrebet "særlige omstændigheder" som en undtagelse til anvendelse af værdiansættelsescirkulæret.
 

Læs nyheden.

 

Historisk milliardaftale om dansk solcelleinvestering

Vi har bistået Industriens Pension i forhandlingerne om en ny historisk aftale om solcelleinvestering.

 

Læs nyheden.

 


 

COVID-19

Kromann Reumert COVID-19 task force

Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19 på nært hold og holder dig løbende opdateret om de juridiske forhold, som pandemien og konsekvenserne heraf afføder. 

 

Læs om vores task force.

 

Et globalt overblik over støtteordninger

Vi har sammen med de 160 øvrige medlemmer af verdens førende netværk af uafhængige advokatvirksomheder, Lex Mundi, skabt et overblik over COVID-19 støtteordninger i mere end 100 jurisdiktioner. 

 

Læs mere.

 


 

Insights

Corporate power purchase agreements – grønne energiaftaler

Det europæiske marked har set en stor vækst i corporate power purchase agreements, som også er begyndt at gøre sit indtog i Danmark. Det skyldes ikke mindst det øgede fokus på og krav til virksomheders bidrag til den grønne omstilling. I denne insight giver vi dig svar på, hvad en CPPA er, de primære drivere bag at indgå dem, vores praktiske erfaringer med CPPA'er samt hvordan din virksomhed kan gøre brug af dem.
 

Læs mere.

 

Grønne obligationer – tid til en fælles definition af "grønt"

Markedet for grønne obligationer er de seneste år vokset hurtigt. 2019 blev et rekordår for både det globale og nordiske marked. Udstedelse af grønne obligationer giver adgang til funding og gør det samtidig muligt for udstedere at tage et miljømæssigt og bæredygtigt ansvar samt bidrage til værdiskabelse for samfundet som helhed. I denne insight giver vi dig et overblik over og status på den kommende regulering, som vil få betydning for grønne obligationer, og som alle aktører på det grønne kapitalmarked bør følge.

Læs mere.

 


 

Nye specialer

Foreign Direct Investments

Screening af udenlandske direkte investeringer, Foreign Direct Investments (FDI), har i løbet af de seneste år fået øget betydning for M&A-området og  internationale transaktioner. Som det første danske advokatfirma lancerede vi i 2020 et speciale dedikeret til området. 

Læs mere om specialet.

 

 

Forretningshemmeligheder

Viden er blandt virksomheders mest værdifulde aktiver. Af den grund kræver de særlig beskyttelse. Over de senere år har vilkårene for beskyttelsen dog ændret sig ‒ og vi erfarer, at dansk erhvervsliv mærker presset. Derfor har vi lanceret et speciale om forretningshemmeligheder. 

 

Læs mere om specialet.

 

Esports

Vi går forrest i indsatsen for at gøre esport til en anerkendt sportsgren. Vi repræsenterer blandt andet den første selvstændige forening af professionelle spillere inden for esport Counter Strike Professional Players Association (CSPPA). Vi repræsenterer også adskillige tier 1-spillere, f.eks. alle spillerne på det mest vindende CS:GO-hold nogensinde, Astralis.

 

Læs mere om specialet.