Transfer pricing: Ny frist for indlevering af dokumentation

Transfer pricing-dokumentation skal fra den 1. januar 2021 indleveres senest 60 dage efter indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret. Ændringen betyder blandt andet, at Skattestyrelsen får en udvidet adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse.

Med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, får danske virksomheder pligt til på eget initiativ at indsende deres tranfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen. Det gælder både koncernens master-fil og det enkelte danske selskabs lokale fil.

Efter de nugældende regler skal transfer pricing-dokumentationen udarbejdes løbende og senest foreligge ved udløbet af fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Dokumentationen skal alene indsendes til skattemyndighederne efter anmodning fra Skattestyrelsen. Den skattepligtige har 60 dage til at indsende dokumentationen til Skattestyrelsen.  

Fremover gælder, at: 


  • tranfer pricing-dokumentationen hvert år skal indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter indgivelsen af oplysningsskemaet. Virksomheden skal altså altid og på eget initiativ indsende dokumentationen.
  • såfremt transfer pricing-dokumentationen ikke udarbejdes og indgives rettidigt af den skattepligtige, kan Skattestyrelsen foretage en skønsmæssig ansættelse. I forbindelse med en skønsmæssig ansættelse skal Skattestyrelsen dog fortsat inddrage materiale, der modtages efter, at fristen for indgivelse af transfer pricing-dokumentation er udløbet.
  • de eksisterende bøderegler bliver fremadrettet suppleret af nye sanktionsmuligheder ‒ tvangsbøder og skattetillæg ‒ så for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing dokumentation kan fortsat straffes med bøde.


Ændringerne kommer som konsekvens af blandt andet Højesterets principielle dom i Microsoft-sagen. Du kan læse mere om sagen i denne nyhed.

Skatteministeriet offentliggjorde for nylig en oversigt over indkomstforhøjelser gennemført i transfer pricing-sager i 2010-2019. Oversigten viser nettoreguleringerne, altså det endelige udfald af sagerne, efter behandling i Landsskatteretten, ved domstolene og i mutual agreement-forhandlinger. 

Læs mere: Transfer pricing: Indkomstforhøjelser på mere end 80 milliarder kr.

Sidste år blev der tilført ekstra ressourcer til Skattestyrelsen med fokus på netop transfer pricing og internationale selskaber. Der er derfor ingen tvivl om, at området også fremover er i Skattestyrelsens fokus. 

Læs mere: Denmark: New measures introduced to curb the use of tax havens.