Tre nye partnere i Kromann Reumert

Kromann Reumert har pr. 1. januar 2021 optaget Christel Teglers, Jacob Ølgaard og Andreas Boe Laulund i partnerkredsen.

Om beslutningen om at udnævne Christel, Jacob og Andreas til partnere i Kromann Reumert fortæller managing partner Anders Stubbe Arndal:
 
"Christel, Jacob og Andreas har udmærket sig inden for deres respektive områder. De har en umådeligt stor faglighed og en afgørende sans for at se ud over det juridiske og sætte sig ind i vores klienters forretning. De begyndte alle tre i virksomheden som unge jurister, har Kromann Reumert inde under huden og er store aktiver i udviklingen af vores yngre jurister. Med Christel, Jacob og Andreas i partnerkredsen går vi styrkede ind i 2021," fortæller Anders.

 

Om de tre partnere

Christel Teglers
 er 37 år og begyndte som advokatfuldmægtig i Kromann Reumert i 2010. Christel rådgiver både virksomheder og myndigheder om særligt it-kontrakter og infrastruktur, outsourcing og cybersikkerhed. Christel er medforfatter til en række vejledninger og anbefalinger om cybersikkerhed til bestyrelser og direktioner og holder jævnligt oplæg om emner inden for risikobaseret sikkerhedsledelse - både i kontrakter og på ledelsesniveau.


Jacob Ølgaard
 er 38 år og har været ansat hos Kromann Reumert siden 2008. Jacob beskæftiger sig primært med fondsret og selskabsret og har mange års erfaring med at rådgive særligt erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde om alle aspekter inden for fondslovgivningen.  Herudover beskæftiger Jacob sig med både danske og internationale virksomhedsoverdragelser, transaktioner og kontraktforhold. 

Andreas Boe Laulund
 er 39 år og har været i Kromann Reumert siden 2009, hvor han begyndte som advokatfuldmægtig. Andreas beskæftiger sig med insolvensret, herunder både rekonstruktioner og konkurser, og rådgiver både danske og internationale klienter. Andreas beskæftiger sig desuden med rets- og voldgiftssager og har siden 2016 haft møderet for Landsretten, ligesom han efter planen i 2021 også opnår møderet for Højesteret. 

Vi ønsker tillykke til alle tre med partnertitlen.