Ændringer til EMIR marginforordningen er nu offentliggjort

De længe ventede ændringer til EMIR marginforordningen blev offentliggjort i EU-Tidende den 17. februar 2021. I denne nyhed giver vi dig et overblik over ændringerne.

Ændringerne til EMIR marginforordningen (delegeret forordning (EU) 2016/2251) betyder, at følgende ændringer nu er gennemført:

 

  • Fysisk-afviklede FX forwards og FX swaps, hvor en af parterne ikke er et kreditinstitut eller et investeringsselskab, ekskluderes permanent fra kravet om at stille variationsmargin. Disse transaktioner er allerede generelt undtaget fra kravet om at stille initial margin.
  • Den nye ekstra fase 6 for kravet til at implementere initial margin for ikke-clearede OTC-derivater (med frist den 1. september 2022) er indført, hvor grænsen for den samlede gennemsnitlige notionelle værdi ("AANA") af transaktioner er mellem 8 mia. euro og 50 mia. euro.
  • Den midlertidige undtagelse for equity-optioner på enkeltaktier eller indeks for at omfattes af marginkravene forlænges til den 4. januar 2024. 
  • For koncerninterne transaktioner med virksomheder i lande udenfor EU, hvor den regulatoriske lovgivning ikke er erklæret ækvivalent af Kommissionen, forlænges tidsfristen for at omfattes af marginkravene til den 30. juni 2022.
  • Undtagelsen for marginkrav for transaktioner, der "novates" udelukkende for at erstatte en UK-baseret modpart med en EU-baseret modpart, gælder indtil den 1. januar 2022.


Ændringerne har været ventet længe af mange danske markedsdeltagere, selvom det i en periode har været muligt at henholde sig til de europæiske tilsynsmyndigheders henstillinger til de nationale tilsynsmyndigheder om, at de udøvede et proportionalt og risikobaseret tilsyn ("forbearance") i relation til flere af de forhold, som nu er implementeret.


EU-Tidende offentliggjorde den 17. februar 2021 også ændringsforordning til EMIR clearingforordninger (delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178), så undtagelse til clearingforpligtelse

 

  • forlænges for koncerninterne transaktioner med virksomheder i lande udenfor EU, hvor den regulatoriske lovgivning ikke er erklæret ækvivalent af Kommissionen, til den 30. juni 2022
  • gælder for transaktioner, der "novates" udelukkende for at erstatte en UK-baseret modpart med en EU-baseret modpart indtil den 18. februar 2022, forudsat at clearingpligt ikke allerede var indtrådt senest den 18. februar 2021. 

Læs ændring til EMIR marginforordningen.

Læs ændring til EMIR clearingforordningerne. 


Reglerne træder i kraft den 18. februar 2021.