Politisk aftale baner vejen for verdens første energiø

Den 4. februar 2021 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale, der baner vejen for etablering af verdens første energiø, der skal anlægges i den danske del af Nordsøen.

Projektet omfatter en etablering af en kunstig ø 80 km fra Jyllands kyst. Øen skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker og skal efter første fase håndtere 3 GW. På øen skal der også være plads til at installere Power-to-X- og batterilagringsteknologier.

Nedenfor skitseres de vigtigste elementer i den politiske aftale:

1. Ejerskab:

  • Det er hensigten, at projektet skal være et offentligt/privat partnerskab.
  • Den danske stat skal være majoritetsejer i projektet, og den private ejerandel skal være på 49,9 % medmindre en kommende markedsdialog viser, at en lavere privat ejerandel er mere hensigtsmæssig.
  • Én eller flere private parter vil blive inviteret til at deltage i et offentligt udbud af minoritetsaktieposten.
  • Energinet skal etablere, drive og eje det kollektive transmissionsnet og dertilhørende eltekniske anlæg.


2. Kapacitet:

  • Den kunstige ø vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW.
  • Øens kapacitet vil gradvis blive udvidet til 10 GW.


3. Tilkobling til Europa:

  • Øen skal efter hensigten tilkobles ét eller flere lande i Europa og vil derfor også kunne eksportere elektricitet genereret fra de omkringliggende havvindmølleparker og flydende grønne brændstoffer, f.eks. hydrogen, der genereres af den elektricitet, som vindmøllerne producerer.


4. Kritisk infrastruktur:

  • Øen vil blive anset for at være såkaldt kritisk infrastruktur, hvorfor vi forventer, at de potentielle minoritetsejere vil skulle acceptere visse restriktive udvælgelseskriterier i løbet af udbudsprocessen.


5. Tidsplan:

  • Ambitionen er, at den kunstige ø og de første 3 GW havvindmøllekapacitet skal stå klar senest i 2033.


Det bliver interessant at følge den kommende markedsdialog og drøftelserne med nabolandene om tilkoblingen til energiøen.

De næste skridt for parterne bag den politiske aftale er at etablere de nødvendige rammer for tilblivelsen af energiøen, herunder nå til enighed om rammerne for det kommende partnerskabsudbud, igangsætte forundersøgelser af de områder, hvor ø og havvindmølleparker skal placeres og fastsætte vilkårene for de havvindmølleparker, der skal tilkobles energiøen. 

Fakta