Er du ajour med de seneste ændringer for genåbningen?

Lønkompensationsordningen er blevet forlænget til og med den 30. juni 2021, og en aftale om genåbning af rejseaktiviteter ind og ud af Danmark er nu på plads. I denne nyhed giver vi dig overblik over, hvilken betydning de nye COVID-19-tiltag får for ansættelsesretten.

Ny trepartsaftale og bekendtgørelse muliggør arbejde i syv dage med fuld lønkompensation i forbindelse med genåbning

I forlængelse af rammeaftalen af 22. marts 2021 har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 13. april 2021 indgået en trepartsaftale om at tilpasse lønkompensationsordningen.
 

Den generelle lønkompensationsordning gælder indtil videre frem til den 30. juni 2021. Ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter, indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.


Det er med trepartsaftalen muliggjort, at medarbejdere kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for de pågældende dage. 


På den måde kan medarbejderne være med til at forberede virksomheden på genåbningen og sikre en effektiv og smidig genoptagelse af virksomhedens aktiviteter.


Hvem kan benytte sig af muligheden?

Muligheden for at arbejde i syv dage med fuld lønkompensation kan kun benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder og kun for medarbejdere, som har været omfattet af lønkompensationsordningen i mindst 30 kalenderdage. Muligheden kommer til at gælde for både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder.


Læs trepartsaftalen. 


Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse.

 

Reglerne for (erhvervs)rejser lempes

Regeringen og en række af Folketingets partier har den 13. april 2021 indgået en aftale om en gradvis genåbning af rejseaktiviteterne i Danmark. I den forbindelse vil rejsevejledningerne fremadrettet blive opdateret ugentligt på baggrund af smittesituationen i de enkelte lande og regioner.
 

Genåbningen for rejseaktiviteterne er opdelt i fire faser. Første fase kommer til at løbe fra den 21. april 2021, og fjerde fase forventes at løbe fra den 26. juni 2021. 


Aftalen indebærer, at kravene om test og isolation efter indrejse i Danmark løbende udfases. 


Læs mere om COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft og isolation efter indrejse i Danmark: Nye COVID-19-regler i ansættelsesretten – hvad gælder?

Lempelserne

Som led i aftalen genindføres Udenrigsministeriets inddeling af lande i henholdsvis gul, orange og rød efter risikovurderingen via ugentlige rejsevejledninger.


Isolationsreglerne bliver dog nu lempet fra og med første fase, hvor personer, der rejser fra "gule" lande og regioner, undtages fra det nuværende krav om isolation efter indrejse.


Som en del af første fase lempes også reglerne for erhvervsrejsende. Det betyder, at erhvervsrejsende fremadrettet vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.


Flere anerkendelsesværdige formål

Under første fase udvides listen over anerkendelsesværdige formål også. Det medfører, at udlændinge med fast bopæl i "orange" lande kan rejse ind i Danmark i forbindelse med forretningsmøder eller jobsamtaler.


Rejseaktiviteterne vil fortsætte med at blive gradvist genåbnet jo længere frem i faserne, vi kommer.


Fjerde fase begynder, når der er implementeret et EU-coronapas. Herefter bliver det igen muligt at rejse mere frit i Europa.


Læs aftalen.

 

Vores rådgivning

Hos Kromann Reumert følger vores eksperter inden for ansættelses- og arbejdsret nøje vedtagelsen af de nye og ændrede COVID-19-regler, der relaterer sig til ansættelsesretten. Vi står klar til at rådgive jeres virksomhed og hjælpe jer trygt gennem den gradvise genåbning af Danmark.