Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har i fællesskab udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe långivere med at efterleve forpligtelsen til at vurdere forbrugeres kreditværdighed inden bevilling af lån. Finanstilsynet beskriver vejledningen som et vigtigt redskab til at sikre, at forbrugere ikke bliver overgældssat. Vi ser her nærmere på den nye vejledning.

Ugyldige lån 

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har de seneste år vurderet, at flere långivere ikke i tilstrækkelig grad har vurderet, om forbrugere ville være i stand til at tilbagebetale ansøgte lån inden bevilling af lånene. Dette er långivere ellers forpligtet til efter § 7c i kreditaftalelovens og § 9 i loven om forbrugslånsvirksomheder. 


Forbrugerombudsmanden har i alt undersøgt 226 lån og har efterfølgende erklæret disse ugyldige, da  långiverens manglende eller mangelfulde kreditværdighedsvurderinger, ifølge Forbrugerombudsmandens vurdering, medførte, at forbrugerne blev overgældsatte.


I løbet af det seneste år er der derudover afsagt en række kendelser i fogedretterne om långivere, der har ydet et lån uden at have foretaget den lovpligtige vurdering af forbrugerens kreditværdighed. 

Hvorfor en vejledning?

Formålet med vejledningen er derfor at forebygge uansvarlig långivning og overgældsætning af forbrugere som følge af manglende kreditværdighedsvurderinger. Vejledningen indeholder en detaljeret gennemgang af, hvordan forpligtelsen til at vurdere kreditværdigheden af forbrugerne kan opfyldes, men det fremhæves af Finanstilsynet, at den ikke skal betragtes som et "diktat". Vejledningen indeholder blandt andet praktiske anvisninger om indhentning af oplysninger om låneansøgerens personlige forhold, herunder indtægts- og gældsforhold og udgifter. Vejledningen indeholder desuden anvisninger for beregning af låneansøgerens rådighedsbeløb samt långiverens vurdering af, hvorvidt rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt.


Vejledningen stiller ikke krav om, at alle kreditgivere skal anvende én bestemt metode til kreditværdighedsvurderinger. Vejledningen udelukker heller ikke, at der kan ydes lån til forbrugere med et lavt rådighedsbeløb, hvis långiveren ‒ baseret på et fyldestgørende oplysningsgrundlag ‒ rimeligvis vurderer, at forbrugeren på baggrund af sin økonomiske situation vil være i stand til at betale ydelserne på lånet. 


Finanstilsynet beskriver vejledningen som en hjælp til alle virksomheder, som skal udføre kreditværdighedsvurderinger, og vil blive et vigtigt redskab til at sikre, at forbrugerne ikke bliver overgældssat. 


Kromann Reumert rådgiver flere væsentlige aktører på dette marked og står derfor også klar til at rådgive din virksomhed om vejledningen.


Læs den nye vejledning: Finanstilsynet og Forbrugerombudsmandens vejledning om kreditværdighedsvurdering