Virksomhedsejer politianmeldt for skjult reklame på Facebook

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt indehaveren af en virksomhed for skjult reklame på Facebook, da vedkommende i flere grupper har lavet opslag med kommercielt indhold, uden at det tydeligt fremgik, at der var tale om reklame. Læs mere om sagen i denne nyhed ‒ og bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på, når du reklamerer på blandt andet sociale medier.

Baggrund

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over skjult reklame i en af Facebook-grupperne allerede i september 2018, hvorefter indehaveren som administrator af gruppen blev kontaktet.  Forbrugerombudsmanden understregede da, at al reklame tydeligt skal deklareres som reklame. Virksomhedsindehaveren oplyste til Forbrugerombudsmanden, at opslagene var blevet rettet efter anvisningerne. 


Efterfølgende modtog Forbrugerombudsmanden imidlertid nye klager over skjult reklame i Facebook-grupper, hvor indehaveren var administrator. 

Skjult reklame 

Forbrugerombudsmanden vurderede, at indehaveren havde reklameret for 4 virksomheder i 19 opslag på Facebook, uden at det fremgik klart af opslagene, at opslagene reelt var reklame for virksomhederne. Nogle opslag indeholdt formuleringer som ''sponseret og i samarbejde med'' og ''i samarbejde med'' i bunden af opslagene, mens andre opslag slet ikke indeholdt oplysninger, der indikerede, at der var tale om reklame. 


Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 4, at erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Hvis et opslag er reklame, og det ikke fremgår tydeligt af opslaget i sig selv, er det Forbrugerombudsmandens anbefaling, at opslaget markeres tydeligt med ''reklame'', ''annonce'' eller lignende ord, som modtageren klart opfatter som en reklamemarkering. 

Forbuddet mod skjult reklame gælder på alle platforme

Sagen viser, at det er vigtigt at huske, at forbuddet mod skjult reklame gælder i alle medier og på alle platforme, herunder naturligvis også sociale medier såsom Facebook. 


Forbrugerombudsmanden har i forbindelse med sagen også bemærket, at forbrugere vil blive vildledt til at tro, at der er tale om en personlig anbefaling, hvis det ikke fremgår klart af et opslag, at personen reklamerer for en virksomhed. 


Derfor skal det sikres, at der på ingen måde opstår tvivl om, at det pågældende budskab har et kommercielt indhold.


Læs mere om sagen: Forbrugerombudsmanden politianmelder indehaver af en virksomhed for skjult reklame på Facebook