Kromann Reumert bistår Norlys med salget af elnettet i Hillerød

Norlys Infrastruktur A/S har solgt 100 % af aktierne i N1 Hillerød til Andel Holding A/S, som dermed overtager driften af eldistributionsnettet i den nordsjællandske by.

N1 Hillerød A/S driver eldistributionsnettet i Hillerød og udgør før transaktionen Norlys-koncernens eneste elnetaktivitet på Sjælland. N1 Hillerød A/S forsyner ca. 16.000 husstande.

 

Kromann Reumert har rådgivet Norlys gennem transaktionen, som er betinget af Energistyrelsens godkendelse til indirekte overdragelse af netbevillingen.