Bestyrelses­uddannelserne

Kromann Reumert har i samarbejde med CBS Executive og EY etableret CBS Bestyrelsesuddannelserne. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges der i undervisningen et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Kromann Reumert forestår selv en del af undervisningen, der er bygget op omkring erfaringsbaserede cases.

Bestyrelsesuddannelsen

Executive bestyrelsesuddannelsen er Danmarks første casebaserede uddannelse for personer med interesse for bestyrelsesarbejde. Uddannelsen har programstart to gange om året i januar og september. 

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen

 

Download programmet for bestyrelsesuddannelsen 2020-1
(16 dage i perioden 24. januar 2020 - 6. juni 2020)

 

Download programmet for bestyrelsesuddannelsen 2020-2
(16 dage i perioden 4. september 2020 - 23. januar 2021)

 

Board Leadership Masterclass 

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

 

Board Leadership Masterclass er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig bestyrelseserfaring, som ønsker at blive endnu bedre, men har begrænset tid.

 

Uddannelsen finder sted i perioden 17. – 19. juni 2020 og 20. – 21. august 2020.

 

Bestyrelsesarbejde i erhvervsfonde

Som ejere af flere store danske virksomheder spiller erhvervsdrivende fonde en fremtrædende rolle i dansk erhvervsliv, men også en række mindre virksomheder ejes af erhvervsfonde. Derfor er det afgørende, at bestyrelsesarbejdet udføres så godt som muligt.

 

Erhvervsfondsloven pålægger erhvervsfondenes bestyrelser en række opgaver. Dette uddannelsestilbud til bestyrelserne sætter fokus på den faktiske udmøntning af erhvervsfondsloven og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver. 

 

Kurset undervises som en casebaseret masterclass af erfarne bestyrelsesformænd, professorer og rådgivere, blandt andre advokat Marianne Philip, der er formand for Komitéen for god Fondsledelse.

 

Uddannelsen finder sted den 27.-28. januar 2020.

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen for erhvervsfonde
Download programbeskrivelsen for 2020

 

Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder

MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelsesuddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem møder i mindre og mellemstore virksomheder.

 

Uddannelsen er målrettet alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder. 

 

Programmet finder sted i perioden den 27. februar - 30. april 2020.

 

Læs om bestyrelsesuddannelsen for mindre og mellemstore virksomheder
Download programbeskrivelsen for 2020

 

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

 

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseserhverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt pensions- og forsikringsselskaber. Kurserne er godkendt af Finanstilsynet og har programstart to gange om året.

 

Bank & Realkredit 

Forår: 1.-2. april, 5.-6. maj og 9. juni 2020 

Efterår: 16.-17. september, 10.-11. november og 2. december 2020

 

Læs mere om kurset - Bank & Realkredit
Download programmet for kurset

 

Pension & Forsikring

Forår: 3.-4. februar, 17.-18. marts og 28. april 2020  

Efterår: 9.-10. september, 3.-4. november og 25. november 2020

 

Læs mere om kurset - Pension & Forsikring
Download programmet for kurset

 

Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber

Formålet med Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber er at give kommunalpolitikere i disse bestyrelser et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet, og hvordan man udvikler og driver effektive selskaber. Kurset henvender sig til alle, der har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i forsyningssektoren.

 

Uddannelsen finder sted i perioden 20. april 2020 - 18. maj 2020.

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen i forsyningsselskaber
Download programbeskrivelsen for 2020

 

Bestyrelsesforeningen

I maj 2013 gik Kromann Reumert sammen med blandt andre DI, Dansk Erhverv, Pension Danmark, CBS m.fl. om at stifte Bestyrelsesforeningen. Foreningens formål er på non-profit basis at opkvalificere bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt at forbedre rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. 

Det skal ske gennem faglige møder, seminarer og konferencer samt et virtuelt netværk, der kan formidle diskussionen af god selskabsledelse på et kvalificeret niveau. Derudover vil foreningen understøtte kompetenceudvikling og bestyrelsesuddannelse samt deltage i nationalt og internationalt samarbejde.

Foreningen har i dag flere end 800 medlemmer, som tæller en række af landets store selskaber, institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer, rådgivere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for Corporate Governance og bestyrelsesledelse.

 

Læs mere om Bestyrelsesforeningen
Kommende arrangementer
Bliv medlem af Bestyrelsesforeningen