Bestyrelses­uddannelse og Board Leadership Masterclass

Kromann Reumert har i samarbejde med CBS Executive og EY udviklet og lanceret en ny bestyrelsesuddannelse og et Masterclass-program for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Vi forestår selv en del af undervisningen, der er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesarbejde i erhvervsfonde - casebaseret masterclass

Erhvervsdrivende fonde spiller en fremtrædende rolle i dansk erhvervsliv som ejere af flere store danske virksomheder, men også en række mindre virksomheder ejes af erhvervsfonde. Derfor er det afgørende, at bestyrelsesarbejdet udføres så godt som muligt. 

 

Den nye lov om erhvervsfonde pålægger erhvervsfondenes bestyrelser en række nye opgaver. De skal blandt andet forholde sig til et sæt nye anbefalinger om god fondsledelse.

 

Et nyt uddannelsestilbud til bestyrelserne sætter fokus på den faktiske udmøntning af den nye lov og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver. Kurset undervises som en casebaseret masterclass af erfarne bestyrelsesformænd, professorer og rådgiver, blandt andre advokat Marianne Philip, der er formand for Komitéen for god Fondsledelse.

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen for erhvervsfonde.

 

 

Board Leadership Masterclass 2019

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

 

Board Leadership Masterclass er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig bestyrelseserfaring, som ønsker at blive endnu bedre, men har begrænset tid.

 

Board Leadership Masterclass finder sted i perioden 17. – 19. juni og 22. – 23. august 2019.

 

 

Bestyrelsesuddannelsen 2019

Executive bestyrelsesuddannelsen er Danmarks første casebaserede uddannelse for personer med interesse for bestyrelsesarbejde. Uddannelsen har programstart to gange om året i januar og september. 

 

Download programmet for bestyrelsesuddannelsen 2019.
(16 dage i perioden 25. januar 2019 - 5. juni 2019)

 

 

Kursus om erhversvfondslovgivningen og fondsledelse

I år tilbyder vi et introduktionskursus om erhvervsfondslovgivningen og fondsledelse.

 

Dato: To be announced

 

 

Bestyrelsesforeningen

I maj 2013 gik Kromann Reumert sammen med blandt andre DI, Dansk Erhverv, Pension Danmark, CBS m.fl. om at stifte Bestyrelsesforeningen. Foreningens formål er på non-profit basis at opkvalificere bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt at forbedre rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. 

Det skal ske gennem faglige møder, seminarer og konferencer samt et virtuelt netværk, der kan formidle diskussionen af god selskabsledelse på et kvalificeret niveau. Derudover vil foreningen understøtte kompetenceudvikling og bestyrelsesuddannelse samt deltage i nationalt og internationalt samarbejde.

Foreningen har i dag flere end 600 medlemmer, som tæller en række af landets store selskaber, institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer, rådgivere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for Corporate Governance og bestyrelsesledelse.

 

 

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseserhverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt pensions- og forsikringsselskaber. Kurserne er godkendt af Finanstilsynet og har programstart to gange om året.

 


Bank & realkredit

Forår: 16.-17. januar, 5.- 6. marts & 30. april 2019
Efterår: 11.-12. september, 30.-31. oktober & 27. november 2019

Download programmet for kurset.

 


Pension & forsikring

Forår: 6.-7. februar, 13.-14. marts & 2. maj 2019
Efterår: 18.-19. september, 6.-7. november & 3. december 2019

Download programmet for kurset.