Betalings­oplysninger

Alle beløb som indbetales til Kromann Reumerts klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Kromann Reumert påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Kromann Reumerts klientbankkonti, hvis pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales skulle blive nødlidende, og dermed ikke er i stand til at tilbagebetale beløbet.

OVERFØRSLER FRA UDLANDET

Danske Bank

SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-no.: DK38 3000 4310 5070 32

Nordea
SWIFT-BIC: NDEADKKK
IBAN-no.: DK32 2000 0119 4902 35

OVERFØRSEL FRA DANMARK


Danske Bank

Holmens Kanal 2
1090 København K
Reg.nr. 4183 kontonr. 4310 507032

Eller

Nordea A/S
Vesterbrogade 8, Postboks 0850
0900 København C
Reg.nr. 2191 kontonr. 0119 490235

Vores CVR-nr.: 62 60 67 11
EAN-nr.: 57 90 00 21 34 814