Betalings­oplysninger

Alle beløb som indbetales til Kromann Reumerts klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Kromann Reumert påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Kromann Reumerts klientbankkonti, hvis pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales skulle blive nødlidende, og dermed ikke er i stand til at tilbagebetale beløbet.

Overførsler fra udlandet 

Danske Bank

SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-no.: DK38 3000 4310 5070 32

Overførsler fra Danmark

Danske Bank

Holmens Kanal 2
1090 København K
Reg.nr. 4183 kontonr. 4310 507032

Vores CVR-nr.: 62 60 67 11
EAN-nr.: 57 90 00 21 34 814