Prispolitik

Hos Kromann Reumert lægger vi vægt på, at vores rådgivning tilfører værdi for vores klienter. Det opnår vi via dialog og forventningsafstemning - også når det drejer sig om prisen på vores ydelser.

Vi rådgiver inden for mange forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne ofte er forskelligartede - både i form og omfang.


Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er vigtig, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag arbejder vi med forskellige prismodeller for at tilpasse os vores klienters individuelle behov. 

Den rette prismodel

Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug og den værdi, som vores rådgivning har tilført. I vurderingen indgår blandt andet følgende: 

 
  • Tidsforbrug
  • Anvendte specialistkompetencer
  • Opgavens kompleksitet
  • Om opgaven har medført et betydeligt tidspres
  • Opgavens betydning for klienten
  • Ansvaret der er forbundet med opgaven
  • Det opnåede resultat

Vores juristers timetakster varierer afhængig af anciennitet og specialviden.

Vi kan også operere med andre typer af prismodeller afhængig af opgavens karakter og klientens individuelle behov. Nedenfor finder du nogle eksempler:

  • Blended rate: Der afregnes til en fast gennemsnitlig timepris, uanset hvilke jurister der arbejder på sagen.
  • Estimater og faste priser: Der aftales et fast honorar eller estimat for løsning af opgaven. Dette relaterer sig typisk til opgaver, hvor de enkelte elementer kan defineres ved opgavens indgåelse.
  • Værdibaseret afregning: Anvendes hvor det i forhold til sagens karakter giver god mening at dele risiko og succes. Dette er typisk i sager, hvor kriterierne kan defineres på en entydig måde.

Det er muligt at kombinere ovenstående modeller, så at delelementer af en opgave kan aftales på fast pris, mens andre dele løses efter medgået tid.

Effektiv projektstyring

Hos Kromann Reumert har vi stor fokus på at træne vores medarbejdere i forretnings- og organisationsforståelse kombineret med effektiv projektstyring og opfølgning: Hvilken værdi skal jeg som rådgiver tilføje? Hvordan præsenterer jeg bedst min rådgivning for min klient? Hvad skal resultatet af min rådgivning bruges til, hvem skal bruge det, og hvordan leverer jeg effektivt? Det er nogle af de spørgsmål, som hver enkelt jurist skal være afklaret med i enhver rådgivningssituation.