Kromann Reumert Citizenship

I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden. For at efterleve denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar - eller arbejde med CSR, som det populært kaldes.

vores ambitioner

Siden 2008 har Kromann Reumert arbejdet strategisk med CSR. Dengang lancerede vi vores første ambition om at integrere CSR i vores kommercielle og organisatoriske processer som et naturligt element i det at drive en ansvarlig forretning. I 2012 tilføjede vi vores næste ambition: At fremme udbredelsen af CSR i dansk erhvervsliv. To år senere – i 2014 – kom så tredje ambition om at fokusere vores pro bono-arbejde mod børn, unge og uddannelse.


Vi har gennem årene opnået flotte resultater ved at integrere vores ambitioner i vores daglige arbejde, strategi og kultur. Og netop med udgangspunkt i det daglige arbejde, vi udfører – den juridiske rådgivning, vi leverer til vores klienter - udvider vi nu med endnu en ambition: Vi åbner op og deler vores viden. Vi vil i endnu højere grad end tidligere dele vores viden med det danske erhvervsliv og nye talenter.

AMBITION 1:

Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores egne kommercielle og organisatoriske processer, så det indgår som et naturligt element i det at drive en god forretning. 

Vi arbejder dedikeret på at fastholde et fornuftigt niveau for vores forbrug og på at nedbringe forbruget, hvor der er behov. Tilbage i 2014 nåede vi et fornuftigt niveau for vores varmeforbrug, som vi fortsat er lykkedes med at nedbringe - i år med en besparelse på 6 % til sammenligning med sidste år. Tilsvarende har vi sparet 6 % på el og fastholdt niveauet for vores vandforbrug og CO2-udslip. 

AMBITION 2:

Vi vil stræbe efter at være med til at drive udvikligen inden for CSR i erhvervslivet i Danmark.

Et springende punkt i vores arbejde for at udbrede kendskabet til CSR i dansk erhvervsliv har været vores tiltrædelse af advokatKODEKS. AdvokatKODEKS er fem principper – åbenhed, social ansvarlighed, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet – for advokaters arbejde med CSR. Et signal til klienter og omverdenen om, at vi som advokatvirksomhed er vores samfundsansvar bevidst. 

Derudover tager vi fortsat aktivt ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk erhvervsliv og til, at danske virksomheder driver (samfunds)ansvarlige forretninger. Det gør vi naturligvis gennem vores juridiske rådgivning, men også gennem vores partneres og medarbejderes engagement i komitéer, branchefora, bestyrelser og foreninger – f.eks. som medstiftere af Foreningen for udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark, gennem partner Marianne Philips virke som formand for Komitéen for god Fondsledelse og gennem vores samarbejde med EY og CBS om det bedste og mest omfattende bestyrelsesuddannelsesprogram, der udbydes i Danmark. 

Hvert år deltager vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder.

AMBITION 3:

Vi vil i højere grad fokusere vores indsats i pro bono-arbejdet inden for børn, unge og uddannelse.

Unge talenter er grundlaget ikke bare for Kromann Reumerts vækst, men for hele samfundets vækst – både lokalt og globalt. Derfor er det helt oplagt, at vi fokuserer vores pro bono-arbejde mod netop børn, unge og uddannelse. I 2015 har vores jurister registreret 640 timers pro bono-arbejde, dvs. 640 timer, som vores medarbejdere har brugt på at yde gratis juridisk rådgivning til vores pro bono-partnere. Og en stadig stigende del af disse timer bliver lagt hos organisationer, der arbejder for børn, unge og uddannelse, heriblandt SOS Børnebyerne, Børnehjælpsdagen, Human Practice Foundation og Ombold. Derudover har vores mange administrative medarbejdere bidraget med mange timer til tryk af materiale for organisationerne, hjælp til arrangementer, som vi i Kromann Reumert lægger lokaler til m.v.

I 2014 satte vi os også som mål at fokusere lokalt i vores pro bono-arbejde. Det gør vi blandt andet gennem vores samarbejde med Gentofte Børnevenner og vores skolesamarbejde, hvor vi i 2015 havde besøg af Sortedamskolen og i begyndelsen af 2016 også kunne byde Ingrid Jespersens Gymnasieskole velkommen til en dag i juraens tegn. 

AMBITION 4:

Vi vil gå forrest inden for videndeling og læring.

Kromann Reumert vil gå forrest inden for videndeling og læring. Derfor har vi udvidet vores CSR-målsætninger med endnu en ambition: Vi vil i endnu højere grad dele vores viden med nye talenter og det danske erhvervsliv. Vi skal være go-to-stedet for ny viden inden for aktuelle juridiske emner. Og vi vil gøre det nemt at blive klogere inden for lige præcis de juridiske områder, der er aktuelle for dansk erhvervsliv. 

Advokatkodeks

I 2015 tiltrådte vi som nogle af de første i branchen advokatKODEKS. Et væsentligt skridt i forhold til vores ambition om at udbrede kendskabet til CSR i dansk erhvervsliv – og dermed også advokatbranchen.


Læs mere om vores arbejde med advokatKODEKS' fem principper for advokaters samfundsansvar

FN's GLOBAL COMPACT

Kromann Reumert blev i september 2008 medlem af FN’s Global Compact, som er et internationalt initiativ, der ønsker at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact er en hjælp i vores arbejde med at tage samfundsansvar, da det er et af de værktøjer, som er blandt de absolut vigtigste og mest internationalt anerkendte.

Som medlem har man et ansvar for at støtte Global Compact og dets 10 principper, som tager udgangspunkt i FN’s arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover forpligter medlemmerne sig til at indgå partnerskaber, som gør en positiv forskel – det gør vi via vores pro bono-arbejde.