Kromann Reumert Citizenship

Troværdighed er en central værdi hos Kromann Reumert. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og hinanden. For at efterleve denne værdi tager vi også et samfundsansvar.

Vores ambitioner

Siden 2008 har Kromann Reumert arbejdet strategisk med CSR. Dengang lancerede vi vores første ambition om at integrere CSR i vores kommercielle og organisatoriske processer som et naturligt element i det at drive en ansvarlig forretning. I 2012 tilføjede vi vores næste ambition: At fremme udbredelsen af CSR i dansk erhvervsliv. To år senere – i 2014 – kom så tredje ambition om at fokusere vores pro bono-arbejde på børn, unge og uddannelse.

 

Vi har gennem årene opnået flotte resultater ved at integrere vores ambitioner i vores daglige arbejde, strategi og kultur. Og netop med udgangspunkt i det daglige arbejde, vi udfører – den juridiske rådgivning, vi leverer til vores klienter - udvidede vi i 2016 med endnu en ambition: Vi vil i endnu højere grad end tidligere dele vores viden med det danske erhvervsliv og nye talenter.

AMBITION 1:

Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores kommercielle og organisatoriske processer, så det indgår som et naturligt element i det at drive en god forretning. 

Vi har som mål at nedbringe vores forbrug, hvor der er behov, og det er noget, vi arbejder dedikeret på. Vi ønsker at mindske vores miljøaftryk, blandt andet ved at benytte grøn energi og nedbringe vores CO2-udledning. Som led i at gøre en forskel, der hvor vi kan, indførte vores kantine i 2018 en klimavenlig maddag. Vi har også set de første positive resultater af vores solceller på taget af vores kontor i København. 


AMBITION 2:

Vi vil stræbe efter at være med til at drive udvikligen inden for CSR i erhvervslivet i Danmark.

Et springende punkt i vores arbejde for at udbrede kendskabet til CSR i dansk erhvervsliv har været vores tiltrædelse af advokatKODEKS. AdvokatKODEKS er fem principper for advokaters arbejde med CSR – åbenhed, social ansvarlighed, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet. Vores tiltrædelse af kodekset er et signal til klienter og omverdenen om, at vi som advokatvirksomhed er bevidst om vores samfundsansvar. 

Vi tager fortsat aktivt ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk erhvervsliv og til, at danske virksomheder driver (samfunds)ansvarlige forretninger. Det gør vi naturligvis gennem vores juridiske rådgivning, men også gennem vores partneres og medarbejderes engagement i komitéer, branchefora, bestyrelser og foreninger – f.eks. er vi medstiftere af Foreningen for udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark, partner Marianne Philips er formand for Komitéen for god Fondsledelse, og vi samarbejder med EY og CBS om det bedste og mest omfattende bestyrelsesuddannelsesprogram, der udbydes i Danmark. 

Hvert år deltager vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder.


AMBITION 3:

Vi vil i højere grad fokusere vores pro bono-indsats inden for børn, unge og uddannelse.

Unge talenter er grundlaget ikke bare for Kromann Reumerts vækst, men for hele samfundets vækst – både lokalt og globalt. Derfor er det helt oplagt, at vi fokuserer vores pro bono-arbejde på netop børn, unge og uddannelse. En stadig stigende del af de timer, vi bruger på pro bono-arbejde, bliver lagt hos organisationer, der arbejder for børn, unge og uddannelse, heriblandt SOS Børnebyerne, Børnehjælpsdagen, Human Practice Foundation og Ombold. Vores mange administrative medarbejdere bidrager også med mange timer til tryk af materiale for organisationerne og hjælp til arrangementer, hvor vi blandt andet stiller vores lokaler til rådighed.

 

AMBITION 4:

Vi vil gå forrest inden for videndeling og læring.

Kromann Reumert vil gå forrest inden for videndeling og læring. Vi vil i endnu højere grad dele vores viden med nye talenter og det danske erhvervsliv. Vi skal være go-to-stedet for ny viden inden for aktuelle juridiske emner. Og vi vil gøre det nemt at blive klogere inden for lige præcis de juridiske områder, der er aktuelle for dansk erhvervsliv. 

advokatKODEKS

I 2015 tiltrådte vi som nogle af de første i branchen advokatKODEKS. Et væsentligt skridt i forhold til vores ambition om at udbrede kendskabet til CSR i dansk erhvervsliv – og dermed også advokatbranchen.


Læs mere om vores arbejde med advokatKODEKS' fem principper for advokaters samfundsansvar

FN's Global Compact

Kromann Reumert blev i september 2008, som den første danske advokatvirksomhed, en del af FN’s Global Compact, som er et internationalt initiativ, der arbejder for at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact er en hjælp i vores arbejde med at tage samfundsansvar, da det er blandt de mest internationalt anerkendte værktøjer.

Som en del af Global Compact har vi et ansvar for at støtte Global Compact og dets 10 principper, som tager udgangspunkt i FN’s arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi forpligter os også til at indgå partnerskaber, som gør en positiv forskel. Det gør vi via vores pro bono-arbejde.

HelloScience

Kromann Reumert har et pro bono-samarbejde med HelloScience. Se videoen, og bliv klogere på projektet og vores arbejde med samfundsansvar.

 

-