Akkvisitions­finansiering

Finansiering af akkvisitioner har ændret sig betydeligt siden finanskrisens start, ligesom forholdet mellem banker og ejere af virksomheder har ændret sig og har udfordret de traditionelle fundingstrukturer. Det stiller krav om rådgivere med stort kendskab til markedsvilkår og evner til at håndtere komplicerede transaktioner.

Flere af vores jurister har arbejdet med virksomhedsoverdragelser, og vi arbejder tæt sammen vores afdeling for køb af virksomheder. 

Vores erfaring med virksomhedshandler og -finansiering sikrer, at vores klienter får forretningsorienterede finansieringsløsninger, der følger udviklingen på de danske og internationale finansieringsmarkeder.
 

Vi bistår danske og internationale banker, virksomheder, private equity-fonde samt både långivere og låntagere bl.a. med:


  • Bilaterale og syndikerede lån inklusive revolving credit facilities
  • Mezzaninkapital og anden efterstillet kapital
  • Obligationsudstedelser, herunder high yield bonds 
  • Interkreditorforhold 
  • Etablering af sikkerheder

Kontaktpersoner med speciale i Bank og finansiering

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com