Restrukturering

Antallet af nødlidende virksomheder har været stærkt stigende som et resultat af finanskrisen og har medført mange komplicerede restruktureringer af danske virksomheder, ofte med internationale elementer. 


Vi har rådgivet i næsten alle større restruktureringer på det danske marked i de seneste år, både grænseoverskridende og nationale restruktureringer og restruktureringer af private og børsnoterede virksomheder samt finansielle institutioner, hvilket gør os markedsførende på dette område.


Vores restruktureringsteam, der er blandt de største i Danmark, består af jurister med speciale i bank- og finansieringsret, insolvens og rekonstruktion, børsret samt fast ejendom. Vi har mange års erfaring i håndtering af krisesituationer, særligt i banker, rederier, ejendomsselskaber og leasingselskaber. 


I forbindelse med finanskrisen har vi rådgivet en række banker og ofte store grupper af kreditorer med nødlidende engagementer om restrukturering, herunder udfærdigelse og indgåelse af bankaftaler samt håndhævelse af låne- og sikkerhedsdokumenter.


Vi fungerer både som juridisk og strategisk rådgiver både for vores finansielle klienter i håndteringen af deres nødlidende engagementer samt for virksomheder, der er nødlidende.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Restrukturering af nødlidende finansieringer
  • Håndhævelse af lån og sikkerhed
  • Aftaler mellem banker om en nødlidende virksomhed, herunder proces
  • Krisehåndtering i banker, herunder solvens- og likviditetskrav

Læs mere om vores rådgivning inden for Insolvens og rekonstruktion.


Kontaktpersoner med speciale i Bank og finansiering

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com