Obligationer og DCM

Udstedelse af obligationer kan skabe en bredere finansieringskilde for virksomhederne og er et alternativ til, og skaber en uafhængighed af, bankfinansiering. Udstedelse af virksomhedsobligationer har derfor været stigende de seneste år. Obligationsudstedelser kræver indgående kendskab til markedsvilkår og markedets aktører.

 

Vores bank- og finansieringsteam har omfattende erfaring med, og viden om, obligationer og andre strukturerede finansieringstransaktioner. 

 

Vi er meget engagerede i udviklingen af obligationsmarkedet og kender aktørerne nøje og har deltaget i lovgivende arbejde herom. 

 

Herudover har vi rådgivet en række større danske virksomheder og banker i forbindelse med kapitalfremskaffelse via obligationer og andre strukturerede finansieringsprodukter på de danske såvel som internationale kapitalmarkeder. Vi har både rådgivet om obligationsudstedelser til brug for almindelig virksomhedsfinansiering og i forbindelse med virksomhedskøb.

 
Vi rådgiver bl.a. om:

  • Internationale obligationsprogrammer (EMTN-programmer og US private placements)
  • Investment grade bonds
  • Særligt dækkede obligationer 
  • High yield obligationer
  • Securitisation 
  • Finansieringsselskabsstrukturer 
  • Konvertible obligationer 
  • Strukturede finansieringsprodukter 

 

Læs mere om strukturerede finansieringsprodukter, bl.a. derivater, under Finansiel regulering og kapitalforvaltning

Kontaktpersoner med speciale i Bank og finansiering

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com