Corona/COVID-19

På denne side giver vi det fulde overblik over informationer vedrørende Corona/COVID-19. Læs informationer fra de danske myndigheder og hold dig løbende opdateret via vores nyhedsbreve om de juridiske forhold, som COVID-19 og konsekvenserne heraf afføder.

Støttepakker - aflysning af arrangementer

Som følge af forbuddet mod forsamlinger m.v. med flere end 10 deltagere, er mange arrangementer blevet aflyst eller risikerer at blive aflyst. Læs om dine muligheder for at få kompensation.

Kromann Reumert nyhedsbreve

Eksterne links

Lovgivning

 

 

 

Støttepakker - det finansielle område 

Regeringen har offentliggjort en række tiltag, der skal bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-situationen.   

Kromann Reumert nyhedsbreve

Eksterne links

Lovgivning


Støttepakker - skatteområdet

Folketinget har vedtaget hastelovgivning på skatteområdet, der forlænger fristen for betaling af skatter, AM-bidrag og moms.


Kromann Reumert nyhedsbreve

 

Eksterne links

Lovgivning

 

 

Støttepakker - arbejdsmarkedet

Regeringen har offentliggjort en række tiltag, der skal bidrage til at mindske den usikkerhed som følger af COVID-19-situationen for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Læs om initiativerne, som skal bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser. 

Kromann Reumert nyhedsbreve

Eksterne links

Lovgivning


Udrejserestriktioner

Læs de seneste udrejserestriktioner som led i indsatsen mod COVID-19.

Kromann Reumert nyhedsbreve 

Eksterne links

Cyberrisici

COVID-19-situationen skaber markant forøgede cyberrisici på grund af den øgede brug af hjemmearbejdspladser med et lavere sikkerhedsniveau og cyberkriminelles forventede ønske om at udnytte den aktuelle og sårbare situation. Alle arbejdspladser bør derfor være særligt opmærksomme på cybertruslen.

Kromann Reumert nyhedsbreve 

Eksterne links

M&A og ledelsesansvar

Hvad enten virksomheder er aktuelt lukningstruede eller ikke, er der en række forhold, som virksomhedernes ledelser bør være opmærksomme på. Læs herom samt om, hvordan COVID-19 påvirker igangværende M&A-transaktioner, og hvilke overvejelser sælgere og købere bør gøre sig i den forbindelse.  

Kromann Reumert nyhedsbreve

Retssager

De danske domstole har etableret et nødberedskab. Det betyder, at domstolene frem til den 27. marts 2020 kun vil behandle "kritiske sagsområder". Læs om, hvilken betydning det kan have for din sag.

Kromann Reumert nyhedsbreve

Eksterne links


 

Kommunens rolle og ansvar

De enkelte kommuner har et ansvar for at have et passende beredskab i situationer med større smitsom sygdom. Læs herom samt om kriterierne for nødpasning af børn. 

Eksterne links

Forsikringsdækning for tab som følge af COVID-19

Kromann Reumert nyhedsbreve

Ændring af epidemiloven

Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en ændring af epidemiloven, der giver myndighederne mulighed for at påbyde personer at lade sig isolere, gennemtvinge midlertidig lukning af private og offentlige dagstilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer m.v. og forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler.

Lovgivning


 

Life science-industrien

Læs om, hvordan COVID-19-situationen i Danmark og resten af verden har medført, at der fra både dansk og europæisk side er iværksat en række tiltag på life science-området. 

Kromann Reumert nyhedsbreve

Eksterne links

Byggeriet 

Læs om de konsekvenser og muligheder, som COVID-19 afføder for byggeriets parter.

 

Kromann Reumert nyhedsbreve


Eksterne links


Healthcare

De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen medfører, at der ‒ indtil videre og som udgangspunkt frem til og med juni 2020 ‒ sættes et stop for ikke-kritiske behandlinger i tandlægepraksisser.

Kromann Reumert nyhedsbreve

COVID-19: Slut med ikke-kritiske tandlægebehandlinger


Kontaktpersoner med speciale i Corona/COVID-19