Corona/COVID-19

På denne side giver vi det fulde overblik over informationer vedrørende Corona/COVID-19. Læs informationer fra de danske myndigheder og hold dig løbende opdateret via vores nyhedsbreve om de juridiske forhold, som COVID-19 og konsekvenserne heraf afføder.

Støttepakker - arbejdsmarkedet

Regeringen har offentliggjort en række tiltag, der skal bidrage til at mindske den usikkerhed som følger af COVID-19-situationen for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Læs om initiativerne, som skal bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser. 

Kromann Reumert nyheder

Mere information


 

Støttepakker - aflysning af arrangementer

Som følge af forbuddet mod forsamlinger m.v. med flere end 10 deltagere, er mange arrangementer blevet aflyst eller risikerer at blive aflyst. Læs om dine muligheder for at få kompensation.

Mere information

 

 

Støttepakker - aflysning af rejser

Rejsebranchen har som følge af frygt for smitte samt Udenrigsministeriets rejsevejledninger været særligt hårdt ramt af COVID-19-situationen. Læs mere om rejsearrangørers muligheder for at få hjælp til at tilbagebetale kunder.  

Kromann Reumert nyheder

COVID-19: Yderligere hjælp til rejsebranchen er på vej 

Mere information

 

Støttepakker - statsstøtteretlige rammer

Europa-Kommissionen har udsendt en pressemeddelelse, hvori de statsstøtteretlige rammer for støttetiltag til modvirkning af den økonomiske indvirkning af COVID-19 præciseres.  

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Ansættelses- og databeskyttelses-retlige aspekter

Både arbejdsgivere og arbejdstagere skal forholde sig til ændrede arbejdsvilkår. Læs herom samt om, hvad du som arbejdsgiver bør overveje ved udformning af interne retningslinjer og forholdsregler om COVID-19.

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Indrejse- og udrejserestriktioner

Læs de seneste indrejse- og udrejserestriktioner som led i indsatsen mod COVID-19.

Mere information 

IT, outsourcing og cyberrisici mv.

COVID-19-situationen skaber markant forøgede cyberrisici på grund af den øgede brug af hjemmearbejdspladser, der generelt har et lavere sikkerhedsniveau. Pandemien skaber også nye problemstillinger i forbindelse med outsourcing af IT services. Læs om, hvad selskaber bør være særligt opmærksomme på i forbindelse hermed. 

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Ansvar for misligholdelse som følge af COVID-19 

Et særdeles aktuelt spørgsmål, i forbindelse med COVID-19-situationen, er, hvem der bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler. Læs herom samt om, hvad du bør være særlig opmærksom på ved indgåelse af nye aftaler.

Kromann Reumert nyheder

Mere information

M&A og ledelsesansvar

Hvad enten virksomheder er aktuelt lukningstruede eller ikke, er der en række forhold, som virksomhedernes ledelser bør være opmærksomme på. Læs herom samt om, hvordan COVID-19 påvirker igangværende M&A-transaktioner, og hvilke overvejelser sælgere og købere bør gøre sig i den forbindelse.  

Kromann Reumert nyheder

Retssager

De danske domstole har etableret et nødberedskab. Det betyder, at domstolene frem til den 27. marts 2020 kun vil behandle "kritiske sagsområder". Læs om, hvilken betydning det kan have for din sag.

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Kommunens rolle og ansvar

De enkelte kommuner har et ansvar for at have et passende beredskab i situationer med større smitsom sygdom. Læs herom samt om kriterierne for nødpasning af børn. 

Mere information

Forsamlingsforbud og generalforsamlinger

Det er højsæson for afholdelse af ordinære generalforsamlinger. Herunder kan du læse om, hvordan selskaber kan planlægge afholdelsen af generalforsamlinger i den kommende tid.

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Ændring af epidemiloven

Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en ændring af epidemiloven, der giver myndighederne mulighed for at påbyde personer at lade sig isolere, gennemtvinge midlertidig lukning af private og offentlige dagstilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer m.v. og forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler.

Mere information

Life science-industrien

Læs om, hvordan COVID-19-situationen i Danmark og resten af verden har medført, at der fra både dansk og europæisk side er iværksat en række tiltag på life science-området. 

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Byggeriet 

Læs om de konsekvenser og muligheder, som COVID-19 afføder for byggeriets parter.

 

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Konkurrenceret

I lyset af COVID-19-udbruddet bliver virksomheder i landet over udsat for stadigt større pres, og et fælles ønske om at holde forretningen i gang kan bringe konkurrenter tættere på hinanden. Læs om det afgørende skel mellem lovligt samarbejde og uretmæssig etablering af såkaldte "krisekarteller".

Kromann Reumert nyheder

Mere information

Udbudsret

De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen medfører, at der ‒ indtil videre og som udgangspunkt frem til og med juni 2020 ‒ sættes et stop for ikke-kritiske behandlinger i tandlægepraksisser.

Kromann Reumert nyheder

Mere information 

Healthcare

De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen medfører, at der ‒ indtil videre og som udgangspunkt frem til og med juni 2020 ‒ sættes et stop for ikke-kritiske behandlinger i tandlægepraksisser.

Kromann Reumert nyheder

Strafferetlige aspekter 

Folketinget har vedtaget en række ændringer til straffeloven, som muliggør, at der fastsættes meget strenge straffe for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med COVID-19. Der er derfor grund til for alle virksomheder at være omhyggelige med, hvad der meldes ind til myndighederne i forbindelse med ansøgninger om støtte mv.

Kromann Reumert nyheder

Mere information