Ændring af epidemiloven

Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en ændring af epidemiloven, der giver myndighederne mulighed for at påbyde personer at lade sig isolere, gennemtvinge midlertidig lukning af private og offentlige dagstilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer m.v. og forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler.