Ansvar for misligholdelse som følge af COVID-19

Et særdeles aktuelt spørgsmål, i forbindelse med COVID-19-situationen, er, hvem der bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler. Læs herom samt om, hvad du bør være særlig opmærksom på ved indgåelse af nye aftaler.