Konkurrenceret

I lyset af COVID-19-udbruddet bliver virksomheder i landet over udsat for stadigt større pres, og et fælles ønske om at holde forretningen i gang kan bringe konkurrenter tættere på hinanden. Læs om det afgørende skel mellem lovligt samarbejde og uretmæssig etablering af såkaldte "krisekarteller".