Retssager

De danske domstole har etableret et nødberedskab. Det betyder, at domstolene frem til den 27. marts 2020 kun vil behandle "kritiske sagsområder". Læs om, hvilken betydning det kan have for din sag.