Støttepakker - statsstøtteretlige rammer

Europa-Kommissionen har udsendt en pressemeddelelse, hvori de statsstøtteretlige rammer for støttetiltag til modvirkning af den økonomiske indvirkning af COVID-19 præciseres.