Strafferetlige aspekter

Folketinget har vedtaget en række ændringer til straffeloven, som muliggør, at der fastsættes meget strenge straffe for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med COVID-19. Der er derfor grund til for alle virksomheder at være omhyggelige med, hvad der meldes ind til myndighederne i forbindelse med ansøgninger om støtte mv.