Udbudsret

Folketinget har vedtaget en lov om kommuners og regioners indkøb og kontraktstyring i forbindelse med håndtering af COVID-19, som skal sikre, at kommuner og regioner kan forudbetale hhv. undlade at gøre misligholdelse gældende over for leverandører.