Code of Conduct

Ansvarlig styring af samarbejdspartnere og leverandører er et vigtigt værktøj, når virksomheder skal arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Den danske regering påpeger i sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, at virksomheder og investorer har en central rolle i at fremme samfundsansvar. En række statslige virksomheder anvender i dag etiske regelsæt som led i deres leverandørstyring. 

En vurdering af de konkrete forhold, bl.a. branchetype, imageforhold, risikovurdering af leverandører, internationale relationer, krav fra kunder mv., vil have betydning for, hvordan den enkelte virksomhed tilrettelægger de krav, der stilles til samarbejdspartnere og leverandører på baggrund af virksomhedens CSR-strategi.

Vi rådgiver vores klienter, som ønsker at få udarbejdet en virksomhedsspecifik Code of Conduct, der indeholder de værdier og principper, som virksomhedens samarbejdspartnere og leverandører forventes at overholde.

Desuden rådgiver vi om juridiske forhold, herunder kontrakt- og compliancemæssige overvejelser, forbundet med implementeringen af virksomhedens CSR-strategi. Rådgivningen omfatter bl.a. udarbejdelse af relevante CSR-bestemmelser samt håndhævelsen af disse i kontrakter 

Herudover rådgiver vi om:  

  • Forholdet til underleverandører
  • Audit-besøg
  • Compliancerapportering
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Opfølgning/beføjelser ved manglende overholdelse af CSR-bestemmelserne mv.

Kontaktpersoner med speciale i Corporate Compliance og interne undersøgelser