Compliance audits

Er processerne og transaktionerne i din virksomhed i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer?

Hvad er compliance audits?

En compliance audit er en testmetode, der kan afdække eventuelle aktuelle eller potentielle lovgivningsmæssige overtrædelser i en virksomhed og fastlægge årsagen til overtrædelserne. Med en compliance audit-analyse får din virksomhed konkrete anbefalinger til, hvordan fremtidige overtrædelser kan undgås i din virksomhed. En audit-analyse kan spænde fra lovgivningsmæssige krav over branchestandarder til virksomhedens interne retningslinjer.

Compliance audits er kendetegnet ved et "ja/nej"-review. Enhver handling eller transaktion, som bliver testet i en compliance audit-proces, vil med andre ord blive kvalificeret som enten compliant eller non-compliant. Slutproduktet til virksomheden vil typisk være en audit-rapport med en procentuel angivelse af virksomhedens compliance-procent inden for hvert af de testede områder. Compliance audit-rapporten vil blive ledsaget af en redegørelse for årsagerne til eventuelle non-compliance findings og konkrete anbefalinger til afhjælpning. Dette kan f.eks. være i form af forslag til ændrede forretningsgange eller tilsvarende. 

Eksempler på compliance audits

Eksempler på et compliance audit kunne f.eks. være, at investorerne i en private equity-fond ønsker fondens investeringsportefølje testet med henblik på at fastlægge, hvorvidt porteføljen opfylder fastlagte diversifikationskrav og leverage thresholds i den gældende investeringsstrategi. Det kunne også være, at bestyrelsen i en shippingvirksomhed ønsker virksomhedens repræsentationsomkostninger testet med henblik på at fastlægge, hvorvidt virksomhedens interne code of conduct for gaver og repræsentation bliver overholdt.  

Kromann Reumerts compliance audit-team

Hos Kromann Reumert har vi et dedikeret compliance audit-team, som har både erfaringen og redskaberne til at gennemføre effektive og omkostningsrimelige compliance audits. Vores compliance-team suppleres altid af vores interne branchespecialister inden for det relevante fagområde. På den måde sikrer vi ikke alene et retvisende resultat af de gennemførte audit-tests, men er også i stand til at anvise kommercielt anvendelige løsninger, såfremt der konstateres afvigelser.

Kontaktpersoner med speciale i Corporate Compliance og interne undersøgelser