Compliance­politikker

Hvad er en compliant virksomhed?

En virksomheds compliancegrad (regelefterlevelse) opfattes ofte som noget meget uhåndgribeligt. Men basalt set er det at være compliant et spørgsmål om, hvad det er, man har behov for at være compliant med. En virksomhed kan være compliant inden for lovgivning, sikkerhedsstandarder, kvalitetsstandarder, revisionsstandarder eller virksomhedens politikker i bred forstand. Den første øvelse, når virksomheder skal gennemføre en complianceundersøgelse, er derfor at kortlægge de love, regler og standarder, som virksomheden skal følge. Selvom virksomheden allerede har godt styr på disse standarder og regler, er det også vigtigt at kunne dokumentere opfølgning og regelefterlevelse over for myndigheder og revision for at være en compliant virksomhed.

Formulering af compliancepolitik

Når compliancekravene fra omverdenen er fastlagt, skal ambitionsniveauet sættes for de øvrige områder, og her bør man fokusere på de regler og processer, der rent faktisk bidrager til virksomhedens bundlinje. Compliance er ikke en entydig tilstand. Det vil være oplagt for virksomhedsledelsen at starte med at vurdere, om det overhovedet kan betale sig at kunne dokumentere efterlevelsen af en standard eller en række af krav. For at kunne vurdere dette skal man både kigge på, hvad man opnår, og hvad man undgår. Det kan eksempelvis være meget vanskeligt at påvise return on investment på en sikkerhedsløsning, da sikkerhed primært handler om at undgå uønskede hændelser, og det derfor ofte er vanskeligt at dokumentere, hvilke ulykker der er undgået. 

Fordele som compliant virksomhed

Ser man på, hvad organisationen opnår ved at have klart beskrevne compliancepolitikker og en konsekvent regelefterlevelse og opfølgning på de områder, der er kritiske for at drive forretning, er fordelene mere håndgribelige: 

  • Fælles referenceramme og afstemning af forventninger
  • Klar fordeling af ansvar og opgaver
  • Optimering af eksisterende arbejdsprocesser
  • Ensartet kvalitet
  • Smidighed ved vækst og tilgang af nye medarbejdere
  • Grundlæggende risikovurdering og basis for beredskabsplanlægning
  • Besparelser i forhold til revision

Kromann Reumerts compliance-team

Kromann Reumerts compliance-team har rådgivet mange forskellige typer virksomheder med fastlæggelse og implementering af relevante compliancepolitikker og complianceprogrammer. Compliance-teamet har derfor den nødvendige erfaring til at kunne stille de rigtige og kritiske spørgsmål i en complianceundersøgelse samt inspirere og drive implementering af relevante compliancepolitikker og codes of conduct.

Kontaktpersoner med speciale i Corporate Compliance og interne undersøgelser