Corporate Counsel Hub

Kromann Reumerts Corporate Counsel Hub er målrettet dig og dit arbejde som virksomhedsjurist. Her finder du artikler, toolboxes og guides m.v. om emner af særlig relevans for virksomhedsjurister.

DIN TOOLBOXKromann Reumert Learning Center

LEGAL RISK MANAGEMENT

Vi kortlægger de forretningsmæssige- og juridiske risici, din virksomhed risikerer at stå overfor i 2018.

 

PERSONDATARET

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning? Hvad er personoplysninger? Hvad er de gældende regler på området? Læs mere her.


 
Kromann Reumert Learning Center


MARKEDSFØRINGSRET


Markedsføringsloven sikrer, at konkurrencen mellem de erhvervsdrivende sker på en loyal måde, så aftagere af ydelserne kan træffe valg på et gennemsigtigt og oplyst grundlag.


MARKEDSMISBRUGS-
FORORDNINGEN

I 2016 trådte den nye markedsmisbrugs-forordning i kraft. Her finder du relevant information, så du er opdateret om de nye regler.

insights

 
SKJULT REKLAME? MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER OG ANDRE DIGITALE PLATFORME
  LEGAL RISK MANAGEMENT
     

 

DEN NYE DATABESKYTTELSES-FORORDNING - START JERES COMPLIANCE-TJEK MED 6 TRIN
  INTERNAL FRAUD: HOW TO DETER CRIMINAL EMPLOYEES
                                                                                                                       

Digitale services

TeamUp

Som en del af dit samarbejde med Kromann Reumert tilbyder vi vores online samarbejdsplatform TeamUp. TeamUp er en sikker online samarbejdsplatform for fildeling og kommunikation mellem Kromann Reumert og vores klienter. Hvis du ønsker at benytte TeamUp, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos Kromann Reumert.

CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM

Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring.

KROMANN REUMERT ON CALL

Kromann Reumert on call

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert on call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert on call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget.

 

Tilføj vores nye web-app "Kromann Reumert on call" til iOS eller Android her:

IDENTIFICÉR DINE JURIDISKE RISICI MED VORES LEGAL RISK RADAR

Er din virksomhed forberedt på den nye persondataforordning? Med stadig stigende kompleksitet, hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem faktorer og aktører er risikostyring i dag helt afgørende for virksomheders beslutningsprocesser. Men før du kan forholde dig til de risici, der er relevante for din virksomhed, må du først identificere og vurdere dem, herunder en eventuel gensidig påvirkning risiciene imellem. Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.