Corporate Counsel Hub

Kromann Reumerts Corporate Counsel Hub er målrettet dig og dit arbejde som virksomhedsjurist. Her finder du artikler, toolboxes og guides m.v. om emner af særlig relevans for virksomhedsjurister.

Aktionærrettigheds­direktivet

Find relevant information om de nye krav til Vederlagspolitikker og Vederlagsrapporter. De nye krav i selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b trådte i kraft den 10. juni 2019.

10 fokusområder i 2020

Vi har samlet 10 fokusområder, du som virksomhedsjurist bør være opmærksom på i 2020. Områder, der, hvis ikke de håndteres korrekt eller i tide, kan skabe store udfordringer. Vigtigst er dog, at selvsamme områder kan blive afsæt for nye muligheder, hvis de håndteres proaktivt.

Legal Risk Radar

Virksomheder skal i dag forholde sig til en stadigt stigende kompleksitet, et hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem aktører og faktorer. Dermed bliver risikostyring af helt afgørende betydning. Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere i hvert fald nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.

Din toolbox


 

Konkurrenceret

Konkurrencereglerne skal sikre effektiv konkurrence, til gavn for virksomheder, forbrugere og samfundet som helhed. Få et overblik over reglerne.

 

International handel

Global handel med varer og tjenesteydelser og grænseoverskridende investeringer er reguleret af en række internationale og nationale regler. 

     


Kromann Reumert Learning Center

Legal Risk Management

Vi kortlægger de forretningsmæssige og juridiske risici, din virksomhed risikerer at stå overfor.

 

Ansættelsesret

De fleste virksomheder i Danmark har medarbejdere ansat eller benytter på anden måde arbejdskraft. Se her, i hvilke situationer virksomheder skal være opmærksomme på reglerne om ansættelsesret.


 



Markedsføringsret

Markedsføringsloven sikrer, at konkurrencen mellem de erhvervsdrivende sker på en loyal måde, så aftagere af ydelserne kan træffe valg på et gennemsigtigt og oplyst grundlag.


Markedsmisbrugsforordningen

I 2016 trådte markedsmisbrugs-forordningen i kraft. Her finder du relevant information, så du kan holde dig opdateret.




Learning Center

 

Værdiskabende due diligence

Insight: Vi sætter fokus på vigtigheden af at være godt forberedt på en potentiel salgsproces, ligesom vi beskriver de vigtigste trin i en værdiskabende due diligence.

 

Vederlagspolitik og vederlagsrapport

Podcast: Vi gennemgår de nye regler om vederlagspolitik og vederlagsrapport, som trådte i kraft den 10. juni 2019. 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blockchain - the future is built on blocks

Insight: We introduce the main concept of blockchain technology and provide examples that serve to demonstrate some of the many possibilities presented by this technology.

 

Hvordan arbejder virksomhederne med databeskyttelsesreglerne?

Podcast: Vi gør status på virksomhedernes håndtering af databeskyttelsesreglerne.

Legal Tech

Digitalisering er et stadigt stigende fokusområde i Kromann Reumert. I de seneste år har vi udviklet en række legal tech-løsninger til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores legal tech-løsninger hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.