Corporate Counsel Hub

Kromann Reumerts Corporate Counsel Hub er målrettet dig og dit arbejde som virksomhedsjurist. Her finder du artikler, toolboxes og guides m.v. om emner af særlig relevans for virksomhedsjurister.

Aktionærrettigheds­direktivet

Find relevant information om de nye krav til Vederlagspolitikker og Vederlagsrapporter. De nye krav i selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b trådte i kraft den 10. juni 2019.

 

Se mere her.

10 fokusområder 2019

Vi har samlet 10 fokusområder, du som virksomhedsjurist bør være opmærksom på i 2019. Områder, der, hvis ikke de håndteres korrekt eller i tide, kan skabe store udfordringer. Vigtigst er dog, at selvsamme områder kan blive afsæt for nye muligheder, hvis de håndteres proaktivt.

 

Se de 10 fokusområder her.

Virksomhedsjuristprisen 2019

Danske Virksomhedsjurister og Kromann Reumert inviterer til uddeling af Virksomhedsjuristprisen 2019 torsdag den 22. august 2019, hvor vi stiller skarpt på legaltech.

 

Læs mere og tilmeld dig her.

Legal risk radar

Virksomheder skal i dag forholde sig til en stadigt stigende kompleksitet, et hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem aktører og faktorer. Dermed bliver risikostyring af helt afgørende betydning.
Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere i hvert fald nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.

 

Gå til Legal Risk Radar

Din Toolbox

     

Ansættelsesret

De fleste virksomheder i Danmark har medarbejdere ansat eller benytter på anden måde arbejdskraft. Se her, i hvilke situationer virksomheder skal være opmærksomme på reglerne om ansættelsesret.

   
     

 

Konkurrenceret

Konkurrencereglerne skal sikre effektiv konkurrence, til gavn for virksomheder, forbrugere og samfundet som helhed. Få et overblik over reglerne her.

 

International handel

Global handel med varer og tjenesteydelser og grænseoverskridende investeringer er reguleret af en række internationale og nationale regler. Se hvilke her.

     


Kromann Reumert Learning Center

Legal risk management

Vi kortlægger de forretningsmæssige- og juridiske risici, din virksomhed risikerer at stå overfor.

 

Persondataret

Er din virksomhed klar til databeskyttelsesforordning? Hvad er personoplysninger? Hvad er de gældende regler på området? Læs mere her.


 Markedsføringsret

Markedsføringsloven sikrer, at konkurrencen mellem de erhvervsdrivende sker på en loyal måde, så aftagere af ydelserne kan træffe valg på et gennemsigtigt og oplyst grundlag.


Markedsmisbrugsforordningen

I 2016 trådte den nye markedsmisbrugs-forordning i kraft. Her finder du relevant information, så du er opdateret om de nye regler.

Learning Center

 

Værdiskabende due diligence

Insight: Vi sætter fokus på vigtigheden af at være godt forberedt på en potentiel salgsproces, ligesom vi beskriver de vigtigste trin i en værdiskabende due diligence.

 

Legal risk management proces

Insight: En legal risk management proces har til formål at afdække de "skjulte" risici, herunder de gensidigt påvirkende eller gensidigt akkumulerende risici

     

 

Databeskyttelsesforordningen - Start jeres compliance med disse 6 trin

Insight: Med disse seks er I klædt godt på ift. jeres arbejde med at blive compliant.

 

Digital markedsføring - en podcastserie på 5 afsnit

Podcast: Vi giver dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når din virksomhed benytter sig af digital direkte markedsføring.

                                                                                                                       

Digitale services

 

Digitalisering er et stadigt stigende fokusområde i Kromann Reumert. I de seneste år har vi udviklet en række e-services til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores e-services hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

Bliv klogere på vores mange e-services.