Markedsførings­ret

Hvorfor er markedsføring lovreguleret?

Erhvervsdrivende udbyder varer og tjenesteydelser til forbrugere, myndigheder, andre erhvervsdrivende osv. Modtageren/aftageren af disse produkter kan frit vælge mellem forskellige produkter og forskellige udbydere. Aftageren skal derfor have adgang til information om blandt andet produkter, udbydere, service, pris. Markedsføringsloven sikrer, at konkurrencen mellem de erhvervsdrivende sker på en loyal måde, så aftagere af ydelserne kan træffe valg på et gennemsigtigt og oplyst grundlag, hvilket i sidste ende er forudsætningen for effektiv konkurrence i samfundet.

 

Hvor finder jeg reglerne?

Den danske markedsføringsret er i høj grad er baseret på EU-retten. Markedsføringsloven er et resultat af implementering af otte forskellige direktiver, hvoraf direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29) er det mest omfattende. Markedsføringsloven blev tilbage i juli 2017 skrevet om med mange helt nye begreber og paragraffer. Årsagen var, at den tidligere lov ikke levede op til direktivet om urimelig handelspraksis, og at lovgiver ønskede at sikre en korrekt implementering. Find link til markedsføringslov ved at her.

I hvilke situationer skal jeg være opmærksom på reglerne om markedsføring?

Vi rådgiver vores klienter i flere markedsføringsretlige aspekter, herunder:

 

 • Prismarkedsføring
 • Reklame, skjult reklame og sammenlignende reklame
 • Miljømarkedsføring
 • Mærknings- og certificeringskrav
 • E-handel
 • Spillelovgivning
 • Direct marketing, herunder henvendelse til forbrugere og spam  
 • Markedsføring via sociale medier, herunder, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter etc.
 • Produktion (af nye produkter) eller lancering af allerede fremstillede produkter og reglerne om produktefterligning
 • Brug og beskyttelse af erhvervshemmeligheder
 • Markedsføringskampagner, herunder konkurrencer og lodtrækning
 • Anvendelse af rabatter
 • Udformning af reklamer
 • Købsopfordringer
 • Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser
 • Priskrig mellem konkurrenter
 • Omtale af konkurrenter
 • Tilbud på varer og tjenesteydelser
 • Erhvervsdrivendes brug af garanti og gebyrer
 • Mærkning og emballage
 • Forretningskendetegn
 • Markedsføring til børn og unge
 • Markedsføring af alkohol
 • Brug af eget navn og billede i markedsføring

Hvilken myndighed fører tilsyn med Markedsføringslovgivningen?

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling. Læs mere om Forbrugerombudsmanden her.

Er et compliance audit relevant for min virksomhed?

Compliance audits er kendetegnet ved et "ja/nej"-review. Enhver handling eller transaktion, som bliver testet i en compliance audit-proces, vil med andre ord blive kvalificeret som enten compliant eller non-compliant. Slutproduktet til virksomheden vil typisk være en audit-rapport med en procentuel angivelse af virksomhedens compliance-procent inden for hvert af de testede områder. Compliance audit-rapporten vil blive ledsaget af en redegørelse for årsagerne til eventuelle non-compliance findings og konkrete anbefalinger til afhjælpning. Dette kan fx være i form af forslag til ændrede forretningsgange eller tilsvarende. 

Eksempel på et compliance audit kunne f.eks. være gennemgang af din virksomheds markedsføringsstrategi, og en vurdering af hvilke tiltag eller modificeringer, der skal iværksættes for at opnå compliance.

Hos Kromann Reumert har vi et dedikeret compliance audit-team, som har både erfaringen og redskaberne til at gennemføre effektive og omkostningsrimelige compliance audits. Vores compliance-team suppleres altid af vores interne branchespecialister inden for det relevante fagområde. På den måde sikrer vi ikke alene et retvisende resultat af de gennemførte audit tests, men er også i stand til at anvise kommercielt anvendelige løsninger, såfremt der konstateres afvigelser.


Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om markedsføringsret?

Tryk på +'et herunder, eller se kontaktpersoner i højre side.

Identificér dine juridiske risici med vores Legal Risk Radar

Er din virksomhed forberedt på den nye persondataforordning? Med stadig stigende kompleksitet, hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem faktorer og aktører er risikostyring i dag helt afgørende for virksomheders beslutningsprocesser. Men før du kan forholde dig til de risici, der er relevante for din virksomhed, må du først identificere og vurdere dem, herunder en eventuel gensidig påvirkning risiciene imellem. Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.