Dispute Resolution

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed inden for civile retssager, voldgift og erhvervsstrafferet samt juridiske undersøgelser. Vi er internationalt anerkendt som ledende inden for disse områder, og vi fører retssager for en bred vifte af forskellige klienter, blandt andet offentlige institutioner, finansielle virksomheder, investeringsfonde, børsnoterede selskaber og store, mellemstore og små virksomheder.

Vores unikke markedsposition skyldes først og fremmest, at vi er bevidste om, at et stadigt stigende omfang og kompleksitet i tvister og regulatoriske forhold kræver specialiserede advokater. Kromann Reumert har derfor opbygget en af landets stærkeste proces- og undersøgelsesgrupper - Dispute Resolution Group - udelukkende bemandet med proces- og undersøgelsesspecialister.

 

Vi har stor erfaring med at håndtere meget omfattende, komplekse og dokumenttunge retssager og undersøgelser, hvor vi trækker på vores mange ressourcer. Dette kombineret med vores brug af legal tech gør os særligt egnet til at håndtere store og komplekse rets- og voldgiftssager samt undersøgelser. 

 

Desuden har vi stor erfaring med at føre internationale og nationale voldgiftssager og retssager for danske domstole på alle niveauer. Vi fører i gennemsnit flere hundrede rets- og voldgiftssager om året. Vi har også et stort internationalt netværk, der gør, at vi kan håndtere og føre sager på tværs af landegrænser og sikre rådgivning af højeste kvalitet, selvom en sag rækker ud over Danmarks grænser. 

 

Vores procesadvokater har erfaring som anklagere, voldgiftsdommere, både nationalt og internationalt, og/eller som konstituerede dommere ved danske domstole. Vi har derfor en enestående indsigt i myndigheds- og dommerkulturen og dermed de bedst tænkelige forudsætninger for at opnå positive resultater i de sager, vi bliver betroet af vores klienter.

 

Vores samarbejder

Kromann Reumert er kendetegnet ved at besidde juridiske spidskompetencer inden for alle erhvervsretlige specialeområder. Vi er i stand til både at få input og vurderinger fra relevante specialistafdelinger samt sætte det helt rette hold til den enkelte sag, så vi sikrer vores klienter specialistrådgivning på alle juridiske områder. Det medfører således en unik mulighed for at koble den dybe, faglige specialisering fra Kromann Reumerts øvrige specialer sammen med den store proceserfaring i Dispute Resolution Group.

 

Kromann Reumert har via sin involvering i en lang række store og principielle sager oparbejdet en "second to none"-ekspertise på det danske marked inden for alle væsentlige områder. Følg linkene i oversigten øverst på siden, og læs om vores specialeområder. Se også "Kromann Reumerts Procesmodel".