EU og det indre marked

Kromann Reumert har EU-retlige specialister inden for en lang række brancher og juridiske specialer. Vores faggruppe arbejder tværfagligt, men yder også løbende selvstændig rådgivning om generelle EU-retlige spørgsmål vedrørende det indre marked og de frie bevægeligheder mv.

Vi varetager virksomheder, kommuner og offentlige myndigheders interesser over for relevante myndigheder samt ved de danske domstole og EU-Domstolene i en lang række komplekse og principielle sager, som kræver dybdegående indsigt i samspillet mellem dansk ret og EU-ret. 

 
Derudover arrangerer vi konferencer og seminarer om aktuelle EU-retlige problemstillinger, og vores advokater er repræsenteret som EU-eksperter i fagudvalg, foreninger og europæiske sammenslutninger. Vi publicerer også bøger og artikler i danske og udenlandske tidsskrifter.
 
Vi rådgiver bl.a. om: 

  • Præjudicielle forelæggelser og direkte søgsmål ved EU-domstolene
  • Etablering af kontakt til (samt selvstændig varetagelse af) lobbyvirksomhed over for Europa-Kommissionens tjenestegrene i Bruxelles
  • Indgivelse af klager til Europa-Kommissionen over mangelfuld implementering eller overholdelse af EU-retten i Danmark eller i andre medlemsstater
  • Erstatning efter EU-retten
  • Direkte søgsmål efter EU-retten
  • Juridiske undersøgelser og respons
  • Compliancevurderinger efter dansk og udenlandsk ret, herunder EU-retten
 
Vores EU-retsspecialister bistår på tværs af huset i sager med et EU-retligt aspekt. Vi har særlig erfaring inden for de EU-retlige aspekter af følgende juridiske specialer: