EU-arbejds- og ansættelsesret

Vores afdeling for ansættelses- og arbejdsret har indgående kendskab til og erfaring med at rådgive om den EU-retlige regulering af ansættelses- og arbejdsretten. Vi følger og formidler løbende udviklingen i EU-domstolenes omfattende retspraksis på det ansættelsesretlige og arbejdsretlige område.

Vores rådgivning omfatter alle relevante individuelle ansættelsesretlige emner. Disse emner inkluderer de forskellige forbud mod diskrimination, omfanget af den EU-retlige beskyttelse i øvrigt af både lønmodtagere, direktører og selvstændige erhvervsdrivende, samt i hvilket omfang den EU-retlige regulering kan påberåbes ved danske domstole over for henholdsvis offentlige og private arbejdsgivere.

 

Vi har stor erfaring med at rådgive og føre sager om den kollektive arbejdsret og overenskomsters betydning i relation til EU-retten, herunder om de særlige retlige problemstillinger, der aktualiseres ved den danske model i relation til implementering af EU-retlig regulering gennem kollektive overenskomster.

 

Vi har også indgående indsigt i og erfaring med at rådgive om den særlige regulering, der gælder for aflønning i den finansielle sektor.