EU-finansiel regulering

Vi har Danmarks førende faggruppe af specialister inden for finansiel regulering med dybdegående kendskab til den EU-retlige regulering.
Vi har stor erfaring med rådgivning af førende danske og udenlandske finansielle virksomheder vedrørende blandt andet grænseoverskridende finansiel virksomhed, strukturering og udbud af finansielle produkter samt repræsentation af klienter i forhold til Finanstilsynet og andre relevante myndigheder.

Finansiel regulering er i dag i stigende grad baseret på forordninger, og vores rådgivning kombinerer derfor både direkte gældende EU-regler samt danske regler, herunder direktivimplementerende regler og rent nationale regler. Vores rådgivning dækker alle aspekter af den finansielle regulering, herunder AIFMD, EMIR, CRD IV/CRR, Solvens II, BRRD, SFTR, UCITS, MiFID/MiFID II/MiFIR, REMIT, PSD II og IDD.

Den finansielle EU-regulering bliver stadig mere detaljeret og kompleks, og derfor afholder vores specialister løbende seminarer om den nyeste udvikling på området. Desuden udgiver faggruppen jævnligt artikler om relevante emner.