EU-konkurrence-, statsstøtte-, og udbudsret

Vores konkurrencegruppe er markedets førende inden for EU-konkurrenceret, EU-statsstøtteret samt EU-udbudsret.

Vi har erfaring fra en række af de største sager i Danmark, ved Europa-Kommissionen samt ved EU-Domstolene og har erfaring med håndtering af grænseoverskridende sager af betydelig størrelse. I vores konkurrencegruppe indgår desuden en økonomisk enhed bestående af to økonomer, der bistår på sager med behov herfor på tværs af huset.

På det statsstøtteretlige område bistår vi støtteydende myndigheder, støttemodtagende virksomheder samt klagere i statsstøttesager i forhold til konkrete støtteprojekter og mere generelle forhold. På det udbudsretlige område rådgiver vi ordregivende myndigheder, bydende virksomheder samt klagere i udbudssager.

Vores specialister inden for disse områder publicerer også i vidt omfang bøger og artikler i relevante fagtidsskrifter, og flere af gruppens medlemmer afholder regelmæssigt oplæg på fagkonferencer i ind- og udland.