EU-Procedure

Retssager ved EU-Retten og EU-Domstolen kan være særdeles komplicerede og er baserede på et omfattende og særegent procesreglement.
I Kromann Reumert har vi bred erfaring med at føre sager for EU-Retten og EU-Domstolen på vegne af offentlige og private klienter.

Vi fører sager i form af direkte søgsmål mod EU's institutioner og er løbende involverede i danske retssager, hvor der anmodes om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolene i Luxembourg. Vi har desuden erfaring med klager til Europa-Kommissionen inden for generaldirektoraternes respektive områder.