EU-skatteret, moms, told og afgifter

Vi fører sager om EU-skatteret, moms, told og afgifter ved de danske domstole og EU-domstolen og bistår danske og udenlandske virksomheder og privatpersoner ved Landsskatteretten og i forhandlinger med skattemyndighederne samt i forbindelse med påklage til Europa-Kommissionen.

Vores specialister formidler løbende viden og arbejder med EU-retlige spørgsmål som oplægsholdere, artikelforfattere, deltagelse i Advokatrådets Skatteudvalg og gennem Dansk Forening for EU-skatteret, som Kromann Reumert tog initiativ til at stifte i 2015.

Vi afholder desuden en årlig international konference i København om aktuelle EU-skatteretlige problemstillinger med deltagelse og oplæg af førende danske og udenlandske praktikere, akademikere og beslutningstagere.

Som det eneste danske advokatfirma er Kromann Reumert også medlem af EU Tax Law Group, som er et netværk af uafhængige EU-skatteadvokater.