Energiret

Energi- og klimapolitik har fået stadig stigende betydning de senere år og prioriteres højt på både den nationale og internationale politiske scene.
Der er derfor kommet øget fokus på at sikre og optimere den eksisterende energiforsyning, ligesom der er kommet et voksende fokus på at reducere energikildernes påvirkning af miljøet og afhængigheden af fossile brændsler gennem satsning på grøn energi og et reduceret energiforbrug med reducering af CO2-udslippet til følge.

Vores energiretsgruppe har en mangeårig og dybtgående erfaring med at rådgive om energirelaterede forhold i Danmark og EU. Vi yder dagligt rådgivning til store og mindre danske og udenlandske virksomheder, der beskæftiger sig med energiforsyning med fokus på kommercielt og politisk anvendelige og relevante løsninger.

Vi rådgiver bl.a. inden for:


Guppen har endvidere stor erfaring med at rådgive om udvikling af morgendagens nye og miljøvenlige teknologier, herunder fremtidens elbiler, 1. og 2. generations biobrændstoffer (bioethanol), CO2-lagring (CSS – Carbon Capture and Storage), solenergi mv.

Energiret i ind- og udland

Den detaljerede regulering af energiretten er ensbetydende med, at Energiretsgruppen løbende har en tæt kontakt til myndighederne, herunder særligt Energistyrelsen og Energitilsynet, hvorfor vi har en række værdifulde kontakter i centraladministrationen.

Desuden har den tætte regulering betydet, at Energiretsgruppen løbende fører og har ført energirelaterede sager for Energistyrelsen, Energitilsynet, Ankenævnet for Energi, Energiklagenævnet og domstolene.

Vores internationale erfaringer inden for energiforsyning, og derigennem opnåede kontakter til udenlandske energirådgivere, gør, at Kromann Reumert i samarbejde med vores udenlandske partnere kan sammensætte ”one stop shop”-energirådgivning på tværs af landegrænserne.

Vi har bl.a. erfaring med:

  • Vindmølle- og solenergiprojekter i England, Sverige, Grækenland, Spanien, Frankrig, Holland, Portugal, Belgien, Irland, Rumænien, Bosnien, Montenegro, Italien, Mexico, Hollandske Antiller, USA og Korea
  • Kraftværksprojekter i Tyskland og på Cuba
  • Køb af udenlandske energivirksomheder