CO2-kvoter og CDM/JI-kreditter

CO2-kvoter og -kreditter får stadig større betydning for såvel danske som udenlandske virksomheder på grund af intensiveret fokus og regulering. Det giver grund til både juridiske og kommercielle overvejelser – bl.a. i forhold til kontrakttyper og virksomhedsspecifik CSR-politik.

Energiretsgruppen har erfaring med at rådgive danske og udenlandske klienter om juridiske forhold relateret til CO2-kvoter og CO2-kreditter.
 
Vi rådgiver bl.a. om: 

  • Overdragelse af kvoter
  • Overdragelse af virksomheder, som besidder kvoter, herunder overdragelse af udledningstilladelser (driftsledertilladelser) 
  • Registrering og pantsætning af kvoter 
  • Ophør af virksomhed, der er tildelt kvoter 
  • Erhvervelse af CO2-kreditter gennem CDM-/JI-projekter via bilaterale købsaftaler med henholdsvis projektejere i udviklings-/industrilande og mellemmænd (brokere) 
  • Oprettelse og deltagelse i fonde, som har til formål at erhverve kreditter mv.