Cleantech

Vi rådgiver løbende danske aktører inden for cleantech-området.


Vores rådgivning omfatter bl.a:


  • Køb og salg af vindmøller (eks. Turbine Supply Agreements og Service and Maintenance Agreements)
  • Vindmølle-, sol- og biomasseprojekter, bl.a. Horns Rev, Rødsand og Overgård Gods
  • Vindmølle- og solparker samt biomasseanlæg i udlandet. Vores erfaring omfatter projekter, der samlet har indebåret en overdragelse af mere end 4.000 MW-produktionskapacitet placeret i 20 forskellige lande. Vi har således et godt kendskab til rammevilkårene for køb, udbygning, drift og afhændelse af ”grøn” elproduktion både nationalt og internationalt
  • Udbygning af VE-produktionen (Vedvarende Energi), såvel ved nationale som ved internationale projekter
  • Fase II bioethanol-projekter
  • Energispareaftaler/partnerskabsaftaler om energibesparelser
  • Tiltagene omkring introduktion af den nye generation af elbiler
  • Solenergi